تحلیل آماری‌‌ ‌‌تأثیر اتصال سرد بر مقاومت فشاری بتن ساخته ‌شده به روش ملی طرح مخلوط بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

از جمله مشکلات رایج در اجرای سازه­های بتنی بروز درز یا اتصال سرد می‌باشد. ناپیوستگی به وجود آمده در جسم بتن درنتیجه اتصال سرد می‌تواند باعث ضعف سازه­ای، افزایش نفوذ­پذیری، کاهش دوام، خوردگی میلگردها و نمای بد در بتن شود. در تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر اتصال سرد بر روی مقاومت فشاری بتن، ۱۹۲ عدد نمونه مکعبی به روش طرح اختلاط ملی در ۴ حالت، به‌نحوی ‌که ۴۸ عدد نمونه بدون اتصال سرد، ۴۸ عدد نمونه با اتصال سرد به ‌صورت افقی، ۴۸ عدد نمونه بااتصال سرد به ‌صورت عمودی و ۴۸ عدد نمونه بااتصال سرد به ‌صورت مورب در بازه­ی زمانی ۲۴ ساعته بتن­ریزی شده و پس از طی ۲۸ روز عمل‌آوری با شرایط استاندارد با دستگاه جک فشاری، مقاومت فشاری نمونه­ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. پس از ارزیابی­های به‌عمل‌آمده بر روی نتایج حاصل از آزمایش‌ها، مقادیر تأثیر اتصال سرد بر روی مقاومت فشاری نمونه­ها، عدم قطعیت و احتمال شکست نمونه­ها مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحلیل­ها حاکی از آن است که به‌طور کلی ایجاد اتصال سرد در بتن باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می­گردد؛ اما میزان کاهش مقاومت فشاری در اثر ایجاد اتصال سرد به زاویه آن بستگی دارد. همچنین اندازه زاویه سطح اتصال سرد بر روی میزان احتمال شکست آن نیز تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Analysis of the Impact of Cold Joint on the Compressive Strength of Concrete Made by the National Method for Concrete Mix Design

نویسندگان [English]

  • Arash rafiei
  • Ah karimi
Departement of Agricultural Management. Bandargaz Branch,Islamic Azad University.Bandargaz. Iran
چکیده [English]

One of the common problems in the implementation of concrete structures is seam or cold joint. The discontinuity in concrete body can cause structural weakness, increased permeability, reduced durability, corrosion of the rebar, and bad appearance of concrete. In this study, in order to evaluate the effect of cold joint on compressive strength of concrete, 192 cubic samples by national method of mix design in 4 modes, in which 48 samples without cold joint, 48 samples with horizontal cold joint, 48 samples with vertical cold joint, and 48 samples with diagonal cold joints were concreted in a 24-hour time interval. After 28 days of treatment with standard conditions by pressure cylinder device, the compressive strength of the samples was evaluated. After evaluating the results of the experiments, the values of the effect of cold joint on the compressive strength of the samples, the uncertainty and the probability of failure of the samples have been investigated. The results of analyzes indicate that, generally, the creation of a cold joint in concrete reduces the compressive strength of concrete. However, the reduction in compressive strength depends on the degree of cold joint to its angle. Also, the size of surface angle of the cold joint is also affected by the probability of failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Analysis
  • Cold Joint
  • Compressive Strength of Concrete
  • National Method for Concrete Mix Design