بررسی عملکرد الگوهای مختلف بادبندها در تقویت قاب‌های فولادی سبک (LSF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

2 واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سازه‌های فولادی سبک (LSF) که به صورت خشک و به روش تولید صنعتی و نورد سرد(CFS) اجرا می‌شوند. برای تحمل بارهای جانبی در سازه‌های سرد نورد شده از بادبند تسمه‌ای یا دیوار برشی استفاده می‌شود. با توجه به این که وزن مصالح،  آماده‌سازی و اجراء دیواربرشی عوامل محدودکننده استفاده از آن در بهسازی قاب‌ها  محسوب می‌شود. تعیین آرایش‌ها مناسب که سبب کاهش استفاده دیواربرشی گردد، می‌تواند از عوامل مهم بهبود عملکرد قاب‌ها در بهسازی و مقاوم‌سازی قاب‌ها شود. نمونه‌ آزمایشگاهی انتخاب شده برای بررسی عملکرد  سیستم قاب فولادی  سبک LSF و صحت مدل‌سازی در نرم‌افزار ABAQUS  شامل یک سیستم قاب فولادی سبک LSF است که توسط Bin Liu و همکاران (2016) آزمایش گردید. برای این منظور نمونه‌های تقویت شده قاب در3 دسته کلی که شامل نمونه تقویت نشده،  نمونه مهاربند ضرب دری، نمونه مهاربند ضرب‌دری دو ردیفه و نمونه تقویت شده باورقه 45 درجه تحت بار گذاری منوتونیک قرار گرفت، با مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل نمونه‌های با نمونه تقویت نشده مشخص گردید که ظرفیت باربری قاب تقویت شده با باد بندهای ضرب دری دو ردیفه  نزدیک به قاب پوشش کامل 45 درجه است. استفاده از فولاد با مقاومت تسلیم بالاتر باعث افزایش مقاومت استاتیکی و مقاومت لرزه‌ای بادبند می‌گردد ولی قابلیت جذب انرژی آن را کاهش می‌دهد. استفاده از ورق‌های فولادی 45 درجه باعث افزایش شکل‌پذیری قاب می‌گردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the Performance of Different Diagonal Brace Patterns in Rehabilitation Lightweight Steel Frame (LSF)

نویسندگان [English]

  • mohamad reza shokrzadeh 1
  • armin aziminejhad 2
1 Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Lightweight steel structures (LSFs), which are manufactured dry and manufactured using industrial production and cold rolling (CFS). For carrying the side loads in cold-rolled structures, belt braces or shear walls are used. . Considering that the weight of the materials, the preparation and implementation of the wall is a limiting factor for its use in the repair of the frames. Determining the proper makeup that reduces the use of wall panels can be a significant factor in improving the performance of the frames in improving and framing the frames. The sample of the laboratory chosen to examine the performance of the LSF lightweight steel frame system and the accuracy of the modeling in the ABAQUS software includes a LSF light steel frame system, tested by Bin Liu et al. (2016). For this  purpose, the frame reinforced samples were categorized in three general categories, including a non-reinforced sample, a braided braid, a double-row braid, and a 45-degree reinforced sample under a monotonic loading, comparing the results obtained from the sample analysis With non-reinforced specimens, it was found that the bearing capacity of the reinforced frame with double-row double-row multi-row bricks was close to the full 45-degree frame. Use of higher yielding steel increased the static strength and earth-impact resistance of the bracing, but the ability The energy absorption reduces it. Use of 45 ° steel sheets adds an extra Its shape is framed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitation
  • Seismic refinement
  • lightweight steel frame system (LSF)
  • steel cold rolled steel sections (CFS)
  • ABAQUS