بررسی تاثیر آرایش دیوارهای برشی در عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بلندمرتبه بتن آرمه با سیستم لوله در لوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی عمران واحد ارومیه

چکیده

پس از به کارگیری مصالح جدید برای استفاده در ساخت و ساز، ابداع فرم‌های مختلف سازه‌ای را می‌توان مهمترین عامل در امکان‌پذیر شدن ساخت سازه‌های بلند دانست. فرم سازه‌ای ساختمان سیستمی است که عهده‌دار تحمل ترکیبات مختلف بارهای افقی و قائم می‌باشد. هرچه سازه بلندتر و لاغرتر باشد عوامل سازه‌ای از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند و متعاقباً نیاز به انتخاب فرم سازه‌ای بیشتر می‌شود. در این راستا اخیرا در طرح سازه‌های بلندمرتبه ایده جدیدی موسوم به سیستم لوله در لوله توسط آقایان فضلورخان و مایلستون ارائه گردیده است که در چندین سازه بلند دنیا از جمله ساختمان استاندارد اویل در شیکاگو و ساختمان مرکز تجاری دنیا در نیویورک به کار گرفته شده است. لذا در این تحقیق با مدل کردن یک سازه بتنی به ارتفاع 108 متر، 28 طبقه (یک طبقه زیرزمین) و اضافه کردن دیوارهای برشی به این سیستم و اعمال چیدمان‎های مختلف برای آنها توسط نرم‌افزار SAP2000 عملکرد لرزه‌ای سازه تحت 7 زوج شتاب نگاشت مورد بررسی قرار گرفته است و نیروی برش پایه و جابه جایی بام تحت حالت‌های مختلف مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که هر چه محل قرارگیری دیوارهای برشی از مرکز سازه به سمت محیط سازه سوق پیدا می‌کند پاسخ‌های لرزه‌ای سازه بلندمرتبه با سیستم لوله در لوله بهتر شده و امکان کاهش مقاطع جهت صرفه اقتصادی پروژه را می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Shear Walls Arrangement on Seismic Performance of High-rise Reinforced Concrete Buildings with Tube in Tube System

نویسندگان [English]

  • Amir Esmailzad 1
  • ashkan khodabandelou 2
1 Department of civil engineering, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

After use new materials for use in construction, the invention of various structural forms can be considered as the most important factor in the feasibility of the construction of high-rise structures. The structural form of the building system is a system that tolerates the various combinations of horizontal and vertical loads. The structure is taller and thinner the structural factors of the degree are more important and subsequently the need to choose the structural form is further increased [1]. In this regard, recently, in the design of high-rise structures, a new idea, the tube in tube system, has been presented by Fazlorkhan and Milestone, which has been used in many of the world's tallest structures, including the Oil Standard Building in Chicago and the World Trade Center building in New York. Therefore, in this research, by modeling a concrete structure with a height of 108 m and 28 floors (a basement floor) and adding shear walls to this system and applying different layouts for them, by SAP2000, the seismic performance of the structure under 7 accelerates has been investigated and the base cutting and displacement force of the roof is compared under different modes. The results show that as the location of the shear walls moves from the center of the structure to the outer layer, the seismic response of the high-order structure with the tube in tube system will be improved and the sections can be reduced for the cost-effectiveness of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall concrete building
  • Tube in tube System
  • shear walls
  • roof displacement