ارزیابی تطبیقی رفتار سازه‌ای سقف‌های کوبیاکس با سقف‌های عرشه‌فولادی و بتن‌آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه عمران، دانشکده فنی، واحد مراغه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 استادیار واحد مراغه

چکیده

در سال‌های اخیر، مطالعات فروانی برای سبکسازی سازه‌های بتنی انجام شده است که بیشتر این مطالعات مربوط به سبک سازی سقف‌ها می‌باشد که منجر به ارائه سقف‌هایی شده است که علاوه بر حفظ مقاومت بالا، به طور قابل توجهی بار مرده‌ کمتری نسبت به سقف‌های سنتی دارد. کاهش بار مرده سقف، مزایای قابل توجهی برای کل سازه دارد که مهم ترین آن­ها کاهش نیروی زلزله بر روی سازه است که به نوبه‌ خود باعث کاهش مقاطع و کاهش بار مرده سازه میگردد. یکی از سیستم­های سقف، سقفهای دو طرفه‌ توخالی یا دال‌های دوطرفه‌ی حبابی می‌باشد. بدین منظور لزوم بررسی این نوع از سقف‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود. بنابراین در این تحقیق برای اطمینان از درستی نتایج عددی به صحت سنجی نمونه آزمایشگاهی پرداخته و بعد از اطمینان از نتایج، به بررسی نمونه‌های عددی پرداخته شد. در این تحقیق با مدل‌سازی 12 مدل با نرم افزار آباکوس به مقایسه سقف‌های کوبیاکس با سقف‌های عرشه ‌فولادی و دال بتنی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که نمونه بدون کاهش در تعداد گوی‌ها چیزی در حدود12/1درصد ظرفیت باربری بیشتری دارد. که اهمیت این مقدار در مقایسه با کاهش وزن سقف با کاهش 30 درصدی تعداد گوی‌ها ناچیز بوده و می‌توان استفاده از نمونه با مقدار کاهش 30درصد گوی را به دلیل کاهش وزن سازه و تاثیراتی که در بقیه المان‌های سازه‌ای دارد توجیه کرد. همچنین به طور متوسط در کلیه نمونه‌ها، نمونه‌ها بعد از ناحیه الاستیک و شروع ترک‌خردگی، سختی بتن کاهش یافته و با افزایش جابجایی تقریبا ظرفیت باربری ثابت مانده است. درنهایت سقف کوبیاکس بدون کاهش در تعداد گوی‌ها، نسبت به دو مدل دیگر ظرفیت باربری و سختی بیشتری داشته به طوری که با افزایش نیرو مقدار مساحت نمودار بار- جابجایی این مدل افزایش یافته و قابلیت استهلاک انرژی بیشتری نسبت به سایر نمونه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of structural behavior of voided biaxial slab with Steel Deck roofs and RC slabs

نویسندگان [English]

  • Nima Khalili 1
  • Ahmad Maleki 2
1 Student of Civil Engineering and construction, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Maragheh
چکیده [English]

The columns, beam and roof make up the most important members of a building, each of which plays a role in the stability of the structure. These members can be made of different materials that can vary depending on the conditions and type of use of the structure. One of these materials is concrete that is mostly armed by an armature. One of the major drawbacks of using reinforced concrete is to increase the weight of the structure, and most of the efforts to optimize the structure have been made in order to stretch the members. In recent years, studies have been carried out to light concrete structures, most of which are related to roof styling, which has led to the provision of ceilings that, in addition to maintaining high resistance, significantly lower dead loads than Traditional roofs. Reducing the dead load of the roof has significant benefits to the entire structure, the most important of which is to reduce the earthquake force on the structure, which in turn reduces the sections and reduces the dead load of the structure. One of the roof systems is double-sided hollow ceilings or double-sided bubble slabs. To verify the accuracy of the numerical results, the laboratory test was verified and after checking the results, a numerical sample was considered. In this study, a 12-sample numerical model with Abaqus software was compared to compare the Cobiax roofs with steel deck roofs and concrete slabs. The results obtained in this way is no reduction in the number of spheres is about 1.12 percent more cargo capacity. The importance of this value compared to weight loss roof with a 30% reduction in the number of spheres is negligible and can use the sample with a reduced amount of 30% of the balls due to the reduced weight of the structures and effects of the structural elements justify. Also, on average, in all specimens, the specimens after the elastic region and the beginning of cracking, the stiffener of the concrete decreased, and with the increase in displacement, the bearing capacity was almost constant. In the end, the Cobiax roofs, without reducing the number of balloons, have a higher load capacity and hardness than the other two models, with the increase in force, the area under the charts of this model has increased and depreciation is more energy than other specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cobiax
  • steel deck
  • concrete slab
  • Energy Dissipation
  • Stiffness
  • bearing capacity