تعیین طیف غالب موج در طراحی جکت‌ها از نظر برش پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری -دانشگاه آزاد مراغه

2 مدیر مسئول مجله

3 گروه عمران دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

تعیین نیروی غالب در طراحی جکت­ها، اغلب یکی از دغدغه­های اصلی مهندسین می­باشد. در تحقیق حاضر، جکت دریایی به ارتفاع 50 متر، با ارتفاع موج موثر 6 متر، ارتفاع عرشه­ی 10 متر به صورت فرضی در نظر گرفته شده است. این ابعاد متناسب با شرایط عمومی خلیج فارس می­باشد. به جکت موردنظر بارِ باد، موج منظم و بار امواج تصادفی تحت طیف­های پیرسون-موسکوویچ، برتشنایدر، میتسویاسو و جانسوآپ اعمال گردیده و برای تمامی مراحل، برش پایه­ی جکت، با استفاده از نرم‌افزار STRUCAD به دست آمده­اند. بر پایه­ی نتایج به دست آمده از نظر برش پایه، موج تصادفی با طیف جانسوآپ بیشترین برش پایه را نتیجه داده و نسبت به طیف پیرسون – موسکوویچ، 11 درصد، برتشنایدر 17 ، میتسویاسو 19، موج منظم 27 و بارباد 38 درصد، برش پایه­ی بیشتری را نتیجه می­دهد. از این­رو در نبود اطّلاعات کافی میدانی در طراحی جکت­ها از نظر برش پایه، پیشنهاد می­شود از طیف جانسوآپ استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the Load and Dominant Wave Spectrum in the Design of the Jackets in Terms of Base Shear

نویسندگان [English]

  • arash dalili osgouei 1
  • ahmad maleki 2
  • ramin vafaeipoor 3
1 department of civil eng. Islamic azad university,maragheh branch
3 department of civil eng, islamic azad univ., tabriz branch
چکیده [English]

Determining the dominant force in Jacket design is often one of the main concerns of engineers. In the current study, a marine jacket with a height of 50 meters, with an effective 6 m wave height and a deck height of 10 meters is considered hypothetically. These dimensions is in accordance with the general conditions of the Persian Gulf. The wind load, the regular wave and the random wave load have been applied under the Pierson-Moskowitz, Bretschneider, Mitsuyasu and JONSWAP spectra to the considered jacket and for all stages the jacket base shear has been obtained by using the STRUCAD software. Based on the results obtained in terms of base shear, the random wave with the JONSWAP spectrum yielded the highest base shear and compared to the Pierson-Moskowitz spectrum, 11%, Bretschneider 17%, Mitsuyasu 19%, Regular wave 27%, and wind load 38%, provides more base shear. Thus, due to the lack of sufficient field information in the design of Jackets in terms of base shear, it is recommended to use the JONSWAP spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore Jacket
  • Random Waves
  • Wave Spectrum
  • Base Shear