بررسی تاثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای بر بهسازی لرزه‌ای قاب‌های فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

       ایده جداسازی ساختمان از اثرات مخرب حرکت زمین که توسط یک زلزله قوی ایجاد شده است، از  بیش از یک قرن پیش توسط مخترعان و مهندسان انجام شده است. جداسازی لرزه‌ای در کاهش تقاضای لرزه‌ای ساختمان‌ها و کاهش هزینه‌های آسیب لرزه‌ای موثر است. امروزه این مفهوم به یک واقعیت عملی متکامل شده است و جای خود را به عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای ساخت و ساز مقاوم در برابر لرزه‌ای متعارف (ثابت) می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استفاده از جداساز لرزه‌ای بر بهسازی لرزه‌ای قاب‌های فولادی می‌باشد. که برای این منظور از تحلیل غیر خطی پوش‌آور استفاده شده و قاب‌های خمشی و بادبندی مجهز به جداساز لرزه‌ای و بدون جداساز لرزه‌ای تحلیل شده‌اند و ضریب رفتار انواع قابها با ارتفاعات و خصوصیات مختلف بدست آمده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ضریب رفتار قاب‌های فولادی مجهز به جداساز لرزه‌ای بیشتر از قاب‌های بدون جداساز می‌باشد. با مقایسه نتایج میتوان به تاثیر استفاده از جداساز بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Using Seismic Separators on Seismic Improvement of Steel frames

نویسندگان [English]

  • ashkan khodabandehlou 1
  • hamid saeidian 2
1 civil
2 Department of civil engineering, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The idea that a building can be uncoupled from the damaging effects of the ground movement produced by a strong earthquake has appealed to inventors and engineers for more than a century. Seismic isolation is effective in reducing seismic demand for buildings and decreasing seismic damage costs. Today the concept has matured into a practical reality and is taking its place as a viable alternate to conventional (fixed base) seismic resistant construction. This study, three bracing frame and three spacial moment frame were modeled and analyzed and the capacity curve wase plotted.The finaly, response modification Factors  for steel frames equipped with base isolation were compiled as a table.Finally, based on the results of the analysis, it was observed that the structures equipped with the surface separator have a more obtuse curve than the non-separating state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • base isolation
  • steel bracing frames
  • steel moment frames
  • Response modification factor