تاثیر عبور وسایل نظامی بر رفتار سازه‌‌های خاکی- فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف تحقیق مطالعه بررسی رفتار استاتیکی پل خاکی ـ فولادی در نظر گرفته شده به عنوان پایه پل جهت عبور ادوات سنگین نظامی است. به این منظور، یک نمونه سازه خاکی ـ فولادی به شکل نعل اسبی با حداکثر دهانه 88/9 متر تحت بار گذاری وزن تانک طبق نشریه 139 سازمان برنامه و بودجه به صورت استاتیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. ورق‌ها بر اساس استاندارد کانادا (CHBDC) انتخاب شده است. در تحقیق حاضر، سه حالت تحلیل براساس تغییر نوع مصالح خاکریز، خصوصیات ورق سازه خاکی- فولادی و موقعیت بار وارده انجام گرفت. مدلسازی با نرم‌افزار پلاکسیس براساس تئوری روش اجزاءمحدود انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان می‌دهد در خاک با خصوصیات ژئوتکنیکی مناسب (یعنی، با افزایش پارامترهای مدول الاستیسیته و زاویه اصطحکاک داخلی) پایداری سازه بیشتر شده و نشست کمتری مشاهده می­شود. همچنین در انتخاب نوع ورق در سازه خاکی- فولادی مشاهده شد هرچه صفحه فولادی دارای ضخامت بیشتر و انعطاف‌پذیری بالاتر باشد جهت کاربرد مناسب‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Military Vehicles on the Behavior of Soil-Steel Structures

نویسندگان [English]

  • Sirous Kazemy 1
  • Rouzbeh Dabiri 2
1 M.Sc. of Geotechnical Engineering, Department of Civil Engineering, Meragheh Branch, Islamic Azad University, Meragheh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Main idea of present research is evaluation of statically behavior of soil-steel structures under military vehicles loading. For this purpose, a soil-steel structure with horseshoe shape profile with maximum span equal to 9.88 meters considered. According to Code No.139 Tank weight affected on numerical model. Plates dimensions based on CHBDC code were selected. In present study, analyses in three position were performed. These positions are based on variations of earth fill, types of soil-steel structure plates and location of loading. Numerical analysis was carried out by Plaxis program in 2D condition and according to finite element method. Results of this study showed that, in soil with suitable geotechnical properties (i.e. increasing elastic modulus and internal friction angle), stability of soil-steel structure go up and settlement values decreases. Also, types of plate in soil-steel structure can be effective in behavior. So that, plates with high thickness and more flexibility is useful for application in soil-steel structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tank
  • Soil-steel structure
  • Stability
  • Settlement
  • Bridge