مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عملکرد و نحوه آرایش ژئوگریدها و توزیع یکسان تنش در ناحیه کششی سازه های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 فنی مهندسی ،فنی مهندسی،دانشگاه آزاد واحد ارومیه شهر ارومیه ،ایران

چکیده

با توجه به اینکه بتن یکی از مصالح اصلی بکار رفته در صنعت ساختمان می­باشد و در ضمن روش متداول استفاده از فولاد که باعث کاهش تردشکنی و گسیختگی بتن می‌شود دارای معایبی می‌باشد. امروزه گسترش علم استفاده از مواد پلیمری در رفع این معایب سریعاً جای خود را در مواد تشکیل‌دهنده بتن  باز نموده است. با استفاده از این مواد می­توان بتن مستحکم تر با انعطاف‌پذیری بیشتر و سطحی صافتر و با مقاومت بیشتر در مقابل فرسایش، ضربه و خورندگی تولید کرد. در این تحقیق با استفاده از ژئوگرید که از خانواده ژئوسنتتیک‌ها می­باشد، افزایش مقاومت کششی بتن به مقدار 15% محقق می­شود. چون بصورت جامد بکار گرفته می‌شود با ریسک بسیار کم، ژئوگرید در فواصل مختلف از تار خنثی قرار داده شده است. در نتایج آزمایشهای انجام داده شده و با توجه به نمودار حاصل از آزمایشات، ژئوگریدها اگر به صورت نیمه جامد در ناحیه کششی به کار گرفته شوند باعث توزیع یکسان تنش‌ها گردیده و تاثیر خود را در افزایش مقاومت کششی بهتر نشان خواهند داد. البته با استفاده از ترکیب فولاد و ژئوگرید در ناحیه کششی و با توجه به خصوصیات ژئوگرید، دسترسی به شکست نرم
( شکست کششی) که بهترین نوع شکست برای سازه‌های بتنی می‌باشد آسانتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experimental Study of the Influence of Function and Arrangement of Geogrids and Uniform Stress Distribution in the Tensile Area of the Concrete structures

نویسندگان [English]

  • Ashkan khodaBandeLou 1
  • aliasgar akbari bargoshadi 2
1 department of civil engineering, urmia
2 Technical Engineering, Engineering, Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran
چکیده [English]

Concrete is one of the main materials used in the construction industry and there are disadvantages to the conventional method of using steel, which reduces the breakage and concrete failure. Today, the spread of the science of applying polymeric materials to overcome these disadvantages has quickly taken its place in concrete ingredients. These materials can produce stronger concrete with greater flexibility and a smoother surface and can increase concrete resistance to erosion, impact and corrosion. In this research, using Geogrid, which is a family of geosynthetics, the tensile strength of concrete increased by 15%. Because it is used as a solid with very low risk, the geogrid is placed at different distances from the neutral warp. Based on the results of the experiments and according to the diagrams obtained from the geogrid experiments, if utilized as a semi-solid in the tensile region, the geogrids will result in the equal distribution of stresses and will have a better effect on increasing tensile strength. Of course, using a combination of steel and geogrid in the tensile region and according to the geogrid characteristics, it is easier to achieve a soft failure (tensile failure), which is the best type of failure for concrete structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geogrid
  • tensile failure
  • tensile region
  • flexibility of concrete
  • plastic materials
  • Stress distribution