مقایسه تحلیل مودال حالت بردار ریتز (Ritze‌) و بردار ایگن (Eigen) بر مبنای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی (Nthl)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه-مرکز آموزش عالی طبری بابل

2 استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

امروزه نیازهای موجود در طراحی سازه­ها از جمله وزن کم و استحکام بالا در علم مهندسی سازه، امکان ایجاد ارتعاشات ناخواسته و مخرب را در این سیستم­ها افزایش داده است. همچنین استفاده از نرم­افزار­های کامپیوتری برای مدل­سازی نمی­تواند به تنهایی به طور دقیق رفتار دینامیکی سازه ساختمانی را پیش­بینی نماید. به همین دلیل رویکردی اساسی به تکنیک­های تجربی ایجاد شد و سبب ایجاد پیشرفت در زمینه آنالیز مودال گردید. در سال­های اخیر آنالیز مودال به عنوان ابزاری جهت تعیین و ارتقا مشخصات دینامیکی سازه­ها استفاده شده است: مدهای ارتعاشی بدست آمده از تحلیل مودال برای فهم صحیح رفتار سازه مفید می­باشد. همچنین از مدهای بدست آمده از آنالیز مودال در تحلیل­های تاریخچه زمانی مودال و تحلیل شبه دینامیکی طیف پاسخ نیز استفاده می­گردد. نکته قابل توجه در تحلیل مودال این مطلب می­باشد که در هنگام استفاده از تحلیل مودال دو نوع حالت تحلیلی با نام­های حالت بردار ویژه و ­حالت بردار ریتز وجود دارد. یافتن بهترین روش بین دو حالت در تحلیل مودال بر روی پاسخ­های سازه­ها بسیار مهم می­باشد، تا به امروز مطالعاتی گسترده و جامع در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی ارزیابی دقت بین دو حالت بردار (ریتز) و (ایگن) در تحلیل مودال پرداخته خواهد شد. در انتها مشاهده شد که تحلیل مودال ناشی از بردار ایگن دقت بیشتری نسبت به بردار ریتز دارد و نتایج حاصل از تحلیل مودال ایگن به واقعیت نزدیکتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Modal Analysis of Ritz Vector Mode (Ritze) and Eagan Vector (Eigen) based on nonlinear Time History (NTH) Dynamic Analysis

نویسندگان [English]

  • seyed ali mousavi davoudi 1
  • Morteza Naghipour 2
1 Master of Structural Engineering at Tabari University
چکیده [English]

Nowadays, the requirements of designing structures based on low weight and high strength in structural engineering science, have increased the possibility of unwanted and destructive vibrations in these systems. Also, using of computer softwares for modeling alone cannot accurately predict the dynamic behavior of structures. For this reason, a fundamental approach to experimental techniques was developed and made progress in the field of modal analysis. In recent years, modal analysis has been applied as a tool to determine and enhance the dynamic properties of structures. The vibrational modes obtained from the modal analysis, are useful for understanding the behavior of the structure correctly. Modal analysis is also used in modal time history analyzes and quasi-dynamic analysis of response spectrum. An important point in modal analysis is that when using modal analysis there are two types of analytical models named special vector state and Ritz vector state. Finding the best method for modal analysis of structural responses is very important in modal analysis, so far no comprehensive studies have been conducted to date. Considering the importance of this issue, in this study the evaluation of the accuracy between the two modes of vectors (Ritz) and (Eigen) in modal analysis is done. It is concluded that the modal analysis of Eigen vector is more accurate than Ritz vector and the results of Eigen modal              analysis are closer to reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Modal analysis
  • nonlinear time history analysis
  • Ritz vector
  • Eigen vector