بررسی ضریب رفتار قاب‌های مجهز به مهاربندهای کمانش‌تاب برون‌محور بر مبنای سطوح عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی، سمنان، ایران.

2 استادیار دانشگده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

4 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

ضریب رفتار سازه به ضریبی اطلاق می­شود که بیانگر ظرفیت جذب انرژی سازه در ناحیه­ی رفتار غیر ارتجاعی می­باشد و با استفاده از آن نیروی برشی طراحی سازه تا چند برابر کاهش داده می­شود. در این تحقیق، به بررسی ضریب رفتار قاب­های مجهز به مهاربندهای کمانش­تاب برون‌محور بر مبنای سطوح عملکردتحت رکوردهای دور از گسل پرداخته‌شده است. در این مطالعه، تعداد 3 قاب دارای مهاربند­های کمانش­تاب برون‌محور 3، 6 و 10 طبقه با استفاده از نرم‌افزار ETABS طراحی و سپس به‌منظور انجام تحلیل­های غیرخطی استاتیکی بار افزون و دینامیکی افزایشی­ (IDA)از نرم‌افزار SeismoStruct استفاده‌شده است. در تحلیل (IDA)، پارامتر شدت متناظر با (PGA) و شاخص خسارت متناظر با حداکثر جابجایی نسبی نسبی طبقات (MIDR)لحاظ شده و دو سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) و آستانه­ی فروریزش (CP)بررسی گردیده است. نتایج نشان داد که حد عملکرد آستانه­ی فروریزش حدود 30 تا 35 درصد بزرگ‌تر از ضریب رفتار متناظر با حد عملکرد ایمنی جانی می­باشد که این بدان معناست که ضریب رفتار حد ایمنی جانی را می­توان با افزایش 30 درصدی برای طراحی سازه در سطح عملکردی آستانه­ی فروریزش مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Response Modification Factor of Frames Equipped with Eccentric Buckling Restrained Braces based on Performance Levels

نویسندگان [English]

  • Vahid Saberi 1
  • hamid saberi 2
  • Abbasali Sadeghi 3
  • Seyede Vahide Hashemi 4
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
2 department of civil engineering, university of eyvanekey, semnan, iran
3 Islamic azad university< Mashhad branch, Mashhad, Iran.
4 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Sistan and Baluchestan University, zahedan, Iran
چکیده [English]

Structural response modification factor refers to a coefficient that indicates the energy absorption capacity of the structure in the inelastic region. By using it, the shear force of the structural design is reduced by several times. In this research, the response modification factor of frames equipped with eccentric buckling restrained braces were investigated based on performance levels under the records far from the fault. In this research, three 3, 6, and 10-story  frames with eccentric buckling restrained braces were designed using ETABS software and then SeismoStruct software was applied in order to perform  nonlinear static pushover analysis and incremental dynamic analysis (IDA). In IDA analysis, the intensity parameter corresponding to (PGA) and the damage index corresponding to the maximum relative displacement of the floors (MIDR) were considered and the two performance levels of life safety (LS) and collapse prevention (CP) were investigated. The results presented that the collapse prevention performance limit was about 30 to 35 percent higher than response modification factor corresponding to the life safety performance limit, which means that the response modification factor of safety life limit can be increased by 30 percent in order to be used for structural design at the functional level of collapse prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response modification factor
  • Performance Levels
  • Eccentric Buckling Restrained Brace
  • Nonlinear Incremental Dynamic Analysis
  • Nonlinear Static Pushover Analysis