مقایسه آیین‏نامه طرح لرزه‏ای‏ کشورهای مختلف در چگونگی لحاظ اثر نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شریف

چکیده

نگاشت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های زلزله ثبت شده در نزدیک گسل خصوصیات ویژه‏ای دارند که آنها را از سایر نگاشت‏ها متمایز می‏سازد. ساختمان‏هایی که در نزدیکی گسل قرار گرفته‏اند باید برای شرایط متناظر نگاشت زمین در ناحیه گسل طراحی شوند. با توجه به وجود گسل‏های فراوان و نزدیکی آن‏ها به مناطق مسکونی در اکثر شهرهای مهم ایران از جمله تهران و تبریز، لزوم لحاظ این اثر در آیین‏نامه ایران نیز احساس می‏شود. بدین منظور در این مقاله به بررسی و مقایسه چگونگی لحاظ اثر زلزله نزدیک گسل در طیف طرح ‏آیین‏نامه کشور‏ها‏ی مختلف پرداخته شده است. غالبا این اثر باعث افزایش برش پایه در نواحی نزدیک گسل می‏شود که با ضرایبی در طیف طرح اعمال می‏شود. ضرایب حوزه نزدیک تابعی از فاصله و پریود می‏باشند که معمولا در فواصل کوتاه‏تر نسبت به گسل و در پریود‏های بلندتر دارای مقادیر بیشتری می‏باشند. این ضرایب به طور صریح در طیف طرح آیین‏نامه‏های آمریکا و نیوزیلند و تایوان لحاظ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison among seismic design codes on near field effect

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tabeshpour
  • Esmaeil Khosrojerdi
SUT
چکیده [English]

Recorded earthquakes on near fields have special characteristics different from other usual records. Buildings placed near faults should be designed for the effects of such faults. Because of existing such faults in some cities in Iran such as Tehran and Tabriz, the effect of them should be considered in seismic codes in Iran. In this paper a comparison among various seismic design codes has been carried out almost this effect leads to increase the base shear using a separate coefficient that implies to design spectrum. This coefficient is a combination and a function of distance and period being larger in more near distance and longer periods. This effect has been considered in seismic design codes in some countries such as Taiwan, New Zealand and United States. In this paper a brief review of some seismic design codes and the new version of the Iranian seismic code of practice is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Near fault
  • directivity
  • Design Spectrum
  • vertical seismic load