بررسی جداسازی پایه در بهبود رفتار ساختمان‌های فولادی تحت تاثیر اعمال زلزله‌هایی با زوایای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، ، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

جداسازی لرزه­ای یک روش طراحی مقاوم در برابر زلزله است که بر اساس کاهش تقاضای لرزه­ای به جای افزایش ظرفیت سازه­ای می­باشد. با توجه به کثرت مطالعات انجام‌شده در زمینه­ی بررسی رفتار لرزه­ای جداساز­ها تحت اثر زلزله، در این تحقیق، نقش جداساز پایه در بهبود رفتار ساختمان­های فولادی تحت تأثیر اعمال زلزله­هایی با زوایای مختلف با در نظر گرفتن اثر ارتفاع سازه و شکل پلان موردبررسی قرارگرفته است. در تحقیق حاضر، ساختمان‎های فولادی با و بدون جداساز پایه لاستیکی- سربی (LRB) به‌صورت سه‌بعدی با تعداد طبقات 8 و 12 و پلان­های منظم مربعی و مستطیلی مدل‌سازی شده­اند و  عملکرد لرزه‎ای آن‌ها با توجه به زاویه­ی اعمال 4 زوج رکورد زلزله (8 رکورد زلزله) نزدیک به گسل (0، 30، 60 و 90 درجه) بر اساس دستورالعمل FEMA P695 تحت تحلیل‎های دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی در نرم‌افزار SAP2000 موردبررسی و مقایسه قرارگرفته­اند. نتایج بررسی­ها نشان داد که ساختمان­های فولادی تحت زوایای 60 و 90 درجه دارای پاسخ­های لرزه­ای بزرگ‌تر و بحرانی­تری بوده­اند و تأثیر جداساز بر کاهش پاسخ­های لرزه­ای ساختمان­ها در زوایای 0 و 30 درجه اندک و در زوایای 60 و 90 درجه چشم­گیرتر بوده است. استفاده از جداساز، تأثیر بسیار زیادی بر بهبود عملکرد و پاسخ­های لرزه­ای سازه­­ها داشته است. همچنین نتایج نشان داد که در اکثر رکوردها، ارتفاع بیش از شکل پلان  بر پاسخ­های لرزه­ای ساختمان‌های جداسازی شده تأثیرگذار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Base Isolation in Improving the Behavior of Steel Buildings subjected to Earthquakes applied with Different Angles

نویسندگان [English]

  • Kourosh Mehdizadeh 1
  • Seyede Vahide Hashemi 2
  • Abbasali Sadeghi 3
  • gholamreza shobeyrii
1 Department of Civil Engineering, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Sistan and Baluchestan University, zahedan, Iran
3 Islamic azad university< Mashhad branch, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Seismic isolation is an earthquake resistant design method based on reducing seismic demand instead of increasing structural capacity. With regard to the multiplicity of studies conducted to investigate the seismic behaviour of isolators under the effect of earthquakes, in this study, role of the base isolator in improving the behaviour of steel structures under the influence of earthquakes with different angles was investigated along with considering the effect of structural height and plan shape. In the present study, steel structures with and without Lead Rubber Bearing (LRB) base isolator are modelled in 3D with 8 and 12 stories and square and rectangular plans. The seismic performance of these buildings has been reviewed and compared according to 4 pairs of near-fault earthquake records (8 records) with angles (0°, 30°, 60° and 90°) based on FEMA P695 instruction under the nonlinear dynamic time history analyses in SAP2000 software. The results showed that steel structures at angles of 60 and 90º had larger and more critical seismic responses. Based on results, the effect of seismic isolator on reducing the seismic responses of buildings at angles of 0 and 30º was low, while at the angles of 60 and 90º was more significant. The use of separators had a great impact on improving the performance and seismic responses of structures. The results also presented that in most records, the height of the structure was more effective than the plan shape regarding the seismic responses of the isolated structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead Rubber Bearing (LRB)
  • Structural Height
  • Plan Shape
  • Near-Fault Record
  • Earthquake Angle