بررسی مقایسه ای رفتار مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فلزی صنعتی و براده‌ای بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد، بستام آباد، ایران

2 مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

3 شرکت آب منطقه ای اردبیل، ایران

چکیده

در سالهای اخیر اغلب تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته در مورد رفتار مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی بازیافتی و صنعتی در کشورهای خارجی بوده و لازم است مطالعه هایی در مورد بتن الیافی ساخته شده از مصالح موجود کشور انجام گیرد. در این مقاله تحقیق آزمایشگاهی و عددی در مورد رفتار مکانیکی بتن الیافی انجام گرفته است. در قسمت آزمایشگاهی ابتدا با الگو برداری از طرح اختلاط ارائه شده در تحقیقات پیشین برای بتن الیافی بازیافتی دو طرح اختلاط متناسب با مصالح موجود کشور تعیین گردید به طوری که با افزودن دو مقدار متفاوت الیاف فولادی، اسلامپ روانی مطلوب را به ما بدهد. اثر الیاف صنعتی و براده‌ای بر روی رفتار فشاری و کششی بتن الیافی با انجام تستهای فشاری و کشش غیر مستقیم بررسی شد. افزودن الیاف صنعتی و براده ای باعث کاهش ناچیز مقاومت فشاری و کششی غیر مستقیم گردیده است. در شبیه سازی و مدلسازی اجزای محدود تستهای فشاری تشکیل ترک ها در المانهای بتنی اطراف عناصر فولادی، وقوع گرادیان تنش در این المانهای بتنی را تایید کرد که منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Mechanical Properties of the Concrete Reinforced with Industrial Steel Fibers and Recycled Metal Chips

نویسندگان [English]

  • Farhad Jireh 1
  • Ziaaddin Zamanzadeh 2
  • Leila Jalili 3
1 Master
2 مدیریت گروه عمران
3 expert
چکیده [English]

In recent years, most of the experimental studies have been performed on the mechanical behavior of reinforced concrete with recycled and industrial steel fibers in foreign countries, and it is necessary to conduct studies on fiber reinforced concrete made from existing materials in our country. In this paper, experimental and numerical research on the mechanical behavior of the fiber concrete has been conducted. In the experimental program, first, by modeling the mix design presented in previous research for recycled fiber concrete, two mixing designs were determined in accordance with the available materials of the country, so that by adding two different types of steel fibers, the desired slump flow is obtained. The effect of industrial fibers and recycled metal chips on the compressive and splitting tensile behavior of fiber reinforced concrete was investigated by performing compressive and tensile tests. The addition of industrial fibers and recycled metal chips has slightly reduced the indirect compressive and splitting tensile strength of the concrete. In the simulation and modeling of finite element compression tests, the formation of cracks in the concrete elements surrounding metal chips elements, confirmed the occurrence of stress gradients in these concrete elements, which led to a reduction in the compressive strength of the fibre reinforced concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber reinforced concrete
  • Recycled Metal chips
  • Compressive Strength
  • tensile strengt