تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی فولادی دارای انحنای نامنظم تحت بارهای دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد، بستام آباد، ایران

2 مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

3 گروه عمران

چکیده

امروزه سیستم دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه محققین قرارگرفته است دیوارهای برشی مورد استفاده تاکنون اکثراً ساده و مسطح بوده و در برخی موارد از الگوی موجدار منظم استفاده ‌شده است. تاکنون تحقیقات گسترده‌ای درزمینه دیوارهای برشی موجدار با الگوی نامنظم انجام‌نشده است.در این تحقیق بررسی این نوع دیوارها و همچنین مقایسه عملکردشان با دیوارهای مسطح و موجدار با الگوی منظم مورد نظر است. مطالعات جامعی برای ارائه الگویی نامنظم و مقاوم­تر انجام نگرفته که بتواند خصوصیات لرزه­ای الگوهای منظم را بهبود ببخشد. هدف ارائه مدل جدید دیوار برشی فولادی با الگوی موج نامنظم است که بتواند نسبت به دیوارهای با موج منظم مقاومت کمانشی بیشتری نشان دهد و همچنین در کنترل جانبی سازه عملکرد مطلوب­تر با شکل‌پذیری و اتلاف انرژی مناسب‌تری داشته باشد. به این منظور، نتایج مدل‌سازی نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS با یک نمونه آزمایشگاهی معتبر مقایسه گردید تا صحت آن بررسی شود. همگرایی خوبی میان نتایج ملاحظه شد که بیان‌گر درستی مدل‌سازی است. تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در نرم‌افزار روی مدل‌ها انجام شد. آنالیز مدل‌ها نشان می‌دهد که ‌موج‌های نامنظم نیز می‌توانند رفتار خوبی از خود نشان دهند. به‌طورکلی در مورد جابجایی نمی‌توان اظهارنظر مشخصی نمود ولی در مورد برش پایه‌ای، اطمینان وجود دارد که نامنظمی تا حدودی برش پایه را کاهش می‌دهد ولی بازهم نمی‌توان الگوی مناسبی برای نامنظمی انتخاب نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear analysis of irregular-curved steel shear walls under dynamic loads

نویسندگان [English]

  • Farhad Jireh 1
  • Ziaaddin Zamanzadeh 2
  • Majid isazadehfar 3
1 Master
2 مدیریت گروه عمران
3 Civil Engineering Department
چکیده [English]

Steel shear walls have been utilized as lateral load-bearing systems in structures since 1970. The basic idea of ​​this system is to use the diagonal tensile field in which a steel sheet is created after buckling. A comprehensive research on irregularly patterned corrugated shear walls has not been performed so far. In this research, the study of this type of walls and also comparing their performance with flat and corrugated walls with a regular pattern is desired. The comprehensive studies have not been conducted to provide a more irregular and resistant pattern that can improve the seismic properties of regular patterns. This research aimed to present a new model of steel shear wall with irregular wave pattern that can present more buckling resistance than walls with regular wave and also has better performance in lateral control of the structure with ductility and better energy dissipation. For this purpose, the modeling results of finite element software using ABAQUS were compared with a valid laboratory results to verify its accuracy. There was an adequate convergence between the results, which indicates the correctness of the modeling. Then the models were created and dynamic analysis of time history in this software was performed on the models. Analysis of the models indicated that irregular waves can also behave well. In general, it was not possible to comment on the displacement, but there was a certainty about the base cut that the irregularity reduced the base cut to some extent, but still it was not possible to choose a suitable pattern for the irregularity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Shear Wall
  • nonlinear analysis
  • Dynamic loads
  • Abaqus Software