تعیین خواص بتن خودتراکم حاوی متاکائولین جایگزین سیمان و پودر سنگ آهک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30495/civil.2022.689514

چکیده

امروزه تمایل به استفاده از بتن خودتراکم به‌دلیل مزایای آن، رو به گسترش است. ساخت بتن خودتراکم نیازمند افزایش مقدار سیمان مصرفی بوده و به­علت ایجاد آلودگی زیست­محیطی بیش­تر در اثر افزایش تولید سیمان، تلاش برای استفاده از پوزولان­ها جهت کاهش مصرف سیمان گامی اساسی در راستای توسعه پایدار خواهد بود. بر این اساس، در این مطالعه با جایگزین کردن بخشی از سیمان و پودر سنگ آهک با متاکائولین به­عنوان یک پوزولان فعال، برخی خواص بتن­های تولیدی شامل رئولوژی، مکانیکی و دوام ارزیابی شدند. به‌همین منظور متاکائولین با درصدهای 10، 15 ،20 و 25 و 20، 25، 30 و 35 به‌ترتیب جایگزین سیمان و پودر سنگ آهک (بدون تغییر میزان سیمان) گردید. خواص خودتراکمی در قالب آزمایش­های جریان اسلامپ، جعبه L، جعبه U و حلقه J و همین­طور خواص مکانیکی شامل مقاومت‌های فشاری و کششی دونیم‌شدن و دوام شامل عمق نفوذ آب و نفوذ تسریع‎‌شده یون کلراید بررسی و اندازه­گیری شدند. نتایج نشان دادند که استفاده از متاکائولین در ساخت بتن خودتراکم به‌عنوان جایگزین مستقل بخشی از سیمان و پودر سنگ آهک منجر به بهبود خواص مکانیکی بتن گردیده، ولی از روانی آن کاسته است، که برای رفع این اشکال باید درصد فوق روان­کننده مصرفی طرح را تا رسیدن به روانی لازم افزایش داد. جایگزینی %20 متاکائولین به جای سیمان، نفوذپذیری آب  و نفوذ تسریع‌شده یون کلراید را به‌ترتیب %35 و %20 کاهش داده و جایگزینی %35 متاکائولین به جای پودر سنگ آهک، نفوذپذیری آب و نفوذ تسریع‌شده یون کلراید را به‌ترتیب تا %70 و %35 کم نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Properties of Self-compacting Concrete Containing Metakaolin as a Replacement for Cement and Limestone Powder

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Milad Orak 2
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Today, the tendency to use self-compacting concrete (SCC) is expanding due to its advantages. Manufacturing of SCC requires increasing the amount of cement used, which will result in the more environmental pollution due to the increased cement production, trying to use pozzolans to reduce cement consumption will be an essential step towards sustainable development. So, efforts to use pozzolans to reduce cement consumption will be an essential step towards sustainable development. Accordingly, in this study, by replacing a part of the cement and limestone powder with metakaolin as an active pozzolan, some properties of the produced concrete including rheology, mechanical and durability were evaluated. For this aim, metakaolin with 10%, 15%, 20%, 25% and 20%, 25%, 30%, 35% replaced the cement and limestone powder, respectively (without changing the cement content). The self-compacting properties of the concrete specimens were evaluated in the form of slump flow tests, L-box, U-box and J-ring, as well as mechanical properties including compressive and splitting tensile strength, and durability including water penetration depth and rapid chloride ion penetration (RCPT). The results present that the utility of metakaolin in the manufacturing of self-compacting concrete as an independent alternative to the part of cement and limestone powder has improved the mechanical properties of concrete, but has reduced its consistency. In order to solve this problem, it is necessary to increase the percentage of consumable superplasticizer used until it reaches the desired consistency level. Replacement of cement by 20% metakaolin reduced water permeability and RCPT by 35% and 20%, respectively, and replacing of the limestone powder by 35% metakaolin reduced water permeability and RCPT by 70% and 35%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete (SCC)
  • rheology
  • Mechanical Properties
  • durability
  • Metakaolin