دوره و شماره: دوره 8، شماره 10، دی 1389، صفحه 1-92 (بصورت دو فصلنامه چاپ شده ) 
7. بهینه یابی الگوی مهاربندی قاب های فولادی

صفحه 57-66

احسان کریمی؛ جعفر عسگری مارنانی؛ شهریار طاووسی تفرشی


8. بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی

صفحه 67-72

احد مظاهری مقدم؛ هدایت ولادی؛ علاءالدین بهروش


9. تخمین بار کمانشی ستون هوشمند با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیکی

صفحه 73-80

رحمان میرزایی؛ یاسر شهبازی؛ علیرضا بابائیان امینی؛ مرآت اقبالیان