دوره و شماره: دوره 4، شماره 5، دی 1386، صفحه 1-98 
2. بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST

صفحه 11-20

طالب مرادی شقاقی؛ فریبرز ناطقی الهی


8. تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی

صفحه 63-71

مهدی امری؛ عبدالرضا سرو قد مقدم؛ فریبرز ناطقی الهی