دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، آذر 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی جداسازی پایه در بهبود رفتار ساختمان‌های فولادی تحت تاثیر اعمال زلزله‌هایی با زوایای مختلف

صفحه 1-12

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ غلامرضا شوبیری