دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، خرداد 1400 
3. مطالعه رفتار خمشی - برشی تیرهای بتنی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی با پیش بینی آیین نامه های مختلف

صفحه 27-38

یوسف عباسی پروین؛ طالب مرادی شقاقی؛ مسعود پوربابا؛ سعید میررضایی؛ یوسف زندی


6. بررسی رفتار میراگرهای شکاف‌دار فولادی در سازه‌های بتنی

صفحه 65-75

سید مجید علوی نیا؛ لیلا حسین زاده؛ علی قمری؛ عباس اکبرپور