اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 47

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 267
تعداد مشاهده مقاله 159499
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 192784
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
درصد پذیرش 44 %