اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

 

وظایف سردبیر:

 • سردبیر نشریه در جهت بهبود کیفیت نشریه فعالانه تلاش می‌کند.
 • سردبیر مسئول نهایی تصمیم‌گیری در خصوص انتشار مقاله‌های ارسال شده به نشریه می‌باشد.
 • بررسی مقاله‌ها از نظر همگام بودن با سیاست‌های هیئت تحریریه نشریه و مقید بودن به قوانین تصویب شده.
 • سردبیر باید مقاله را صرفاً از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی و ... نویسندگان بررسی کند.
 • سردبیر و هر یک از اعضای هیئت تحریریه نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارایه شده را جز برای نویسنده مسئول فاش کند.
 • فرایند داوری در این نشریه از نوع داوری یک طرفه می‌باشد. بطوریکه داور برای نویسنده و نویسنده برای داور نامشخص است.
 •  سردبیر نمی‌تواند اطلاعات مقاله‌های دریافتی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.

 

 

 

وظایف داوران:

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می‌رسانند و سردبیر نیز از طریق دفتر نشریه با نویسنده/گان ارتباط برقرار می‌کند تا نویسنده/گان را در جهت بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقاله‌ها می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شود.
 • داوری مقاله‌ها ‌باید براساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و روشنی بیان شود، از اعلام نظر سلیقه‌ایی و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله‌های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • اطلاعات ویژه و یا ایده‌های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است.

 

 • وظایف نویسندگان
 • مهمترین وظیفه اخلاقی نویسنده ارائه گزارش درست از پژوهش انجام شده می باشد.
 • چنانچه مقاله قبلا در این مجله و یا سایر مجلات رد شده و یا از فرآیند چاپ خارج شده است، نویسنده باید به سردبیر اطلاع داده و دلایل رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.
 • مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و قبلاً در هیچ نشریه‌ای چاپ و یا هم‌ زمان، به نشریه‌های دیگر فرستاده نشده باشد.