نویسنده = حسن افشین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی خصوصیات رئولوژیکی و مکانیکی بتن‌های خودتراکم حاوی الیاف فولادی و PET با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 81-92

حامد باصر؛ طالب مرادی شقاقی؛ حسن افشین؛ صالح اهری؛ سعید میررضایی


2. یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه‌ای با استفاده از روش تاگوچی

دوره 3، شماره 3، بهار 1385، صفحه 18-24

حسن افشین؛ علی اکبر بابالو؛ افشین اجلالی