نویسنده = علاءالدین بهروش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر فولاد کم مقاومت در اتصالات قاب خمشی 6 طبقه در برابر خرابی پیش رونده

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-54

احمد کریمیان؛ ارسطو ارمغانی؛ علاءالدین بهروش


2. بررسی تاثیر چرخش مثلثاتی ستون بر ظرفیت برش منگنه‌ای در دالهای مجوف دو طرفه با استفاده از روش المان محدود

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-49

هادی عزیزیان؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ علاءالدین بهروش


3. مقایسه خرابی پیش‌رونده در اتصالات خمشی با فولاد کم مقاومت

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-32

احمد کریمیان؛ ارسطو ارمغانی؛ علاءالدین بهروش


4. بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 67-72

احد مظاهری مقدم؛ هدایت ولادی؛ علاءالدین بهروش


5. بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 33-37

پرویز شهبازی؛ یوسف یوخانلار؛ علاءالدین بهروش