بهبود رفتار خرابی شبکه‌های دولایه فضاکار چلیکی با استفاده از ابزارهای محدود کننده نیرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده :
     شبکه‌های دولایه فضاکار از جمله سازه‌هایی هستند که در برابر پدیده خرابی پیش‌رونده آسیب‌پذیر هستند. بر این اساس برای شبکه‌های دولایه فضاکار باید روش‌هایی مورد بررسی قرار گیرد تا رفتار خرابی آن‌ها را از رفتار ترد به رفتار نرم و شکل‌پذیر تبدیل کند. از این رو جهت بهبود رفتار خرابی شبکه‌های دولایه فضاکار با روش استفاده از ابزار محدود‌کننده نیرو برای جلوگیری از کمانش عضو فشاری، رفتار سازه به رفتار شکل‌پذیر تبدیل خواهد شد، بنابراین افزایش شکل‌پذیری خرپا با استفاده از ابزارهای محدود‌کننده نیرو می‌تواند روشی موثر در نظر گرفته شود. به همین دلیل در این مقاله تاثیر بهینه تعداد ابزارهای محدود‌کننده نیرو در بهبود رفتار خرابی این سازه ها مبنی بر این‌که ابزارهای محدود‌کننده تا چه حدی از نظر تعداد بر افزایش شکل‌پذیری و تغییر ظرفیت باربری شبکه‌های دو لایه فضاکار چلیکی موثر واقع می‌باشند، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collapse Behavior Modification of Double Layer Barrel Vault Space Structures Using Force Limiting Devices

نویسندگان [English]

  • mehdi darvish hashemi
  • mihammadreza sheydayi
  • hadi zarintala
چکیده [English]

ABSTRACT

 
 
        Space double-layer grids are the structures that are vulnerable to the progressive collapse phenomenon. So, some methods should be looked for space double-layer grids that change their collapse behavior from brittle to a soft and ductile. In order to improve the space double-layer grids collapse behavior by using force limiting devices and also to avoid buckling, in compression members the structure element will be changed into the ductile ones. Hence space truss ductility can be done by force limiting devices. In the present study the effects of a number of force limiting devices on the progressive collapse behavior  improvement of these structures have been studied. The present study determines the extent to which the limiting devices increase the ductility and load-carrying capacity variation of the double-layer space barrel vaults grids considering their number.