مطالعه رفتار قاب خمشی فولادی مرکب دارای میانقاب تحت بارجانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

چکیده
 تاثیر وجود میانقاب در سازه‌ها در زلزله‌های گذشته، نشان‌دهنده ضرورت مدلسازی و در نظر گرفتن اثرات آنها در تحلیل و طراحی سازه‌ها می‌باشد.در این زمینه روش‌های مدلسازی مختلفی تا به حال ارائه شده است.در این پژوهش علاوه بر مدلسازی اثرات وجودمیانقاب،اثرات میانقاب در سازه‌های با طبقات مختلف به روش Pushover مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج این بررسی نشان می‌دهد رفتار مورد انتظار سازه با در نظر گرفتن میانقاب نسبت به حالت بدون میانقاب، تغییر قابل توجهی داشته و همچنین با افزایش طبقات،میزان سختی اولیه،پریود اصلی سازه،میزان نیروی برشی ستون‌ها،میزان تغییر مکان طبقات در ساختمان‌های با میانقاب نسبت به ساختمان‌های بدون میانقاب تغییر قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Behavior of Infilled Composite Steel Frame under Lateral Loading

نویسندگان [English]

  • Hasan PoorMohammad
  • seyedali tabatabayi
چکیده [English]

Abstract
In previous earthquakes, the effect of infill in the structures has shown the importance of modeling and evaluating their influences in analyzing and designing the structures. Different modeling methods have been presented up to now in this field. In this research, the effect of infill with various number of stories is investigated by pushover method. The results of this research reveal that the expected behavior of the structures with and without infill differs significantly. Also with increasing the number of stories, values of initial stiffness, periods, shear values and drift in buildings with infill vary basically in comparison with building without infill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: infilled composite steel
  • Lateral loading
  • pushover method