بررسی درصد بهینه الیاف فولادی و تاثیرات آنها بر دوام بتن های سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر تحقیقات بسیار بر روی بهسازی تولید بتن با کارآیی و مقاومت بالا متمرکز شده است که برای رسیدن به این هدف راه‌های مختلفی از جمله استفاده از تکنولوژی الیاف در ساخت بتن پیشنهاد شده است. الیاف از جمله مصالحی هستند که امروزه به عنوان ماده تقویت کننده به بتن اضافه می‌شوند. با در‌نظر گرفتن وزن کم و مقاومت خوب این مصالح، می‌توان با استفاده درصد مناسبی از آنها در بتن سبکدانه به مقاطع کوچکتر با مقاومت بیشتر دست یافت  که در این مقاله، سعی بر آن است تا اثرات الیاف فولادی بر دوام و همچنین درصد بهینه الیاف در بتن سبک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.  یکی از آزمایشات دوام، تروخشک شدن می‌باشد که در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد همچنین با بررسی خواص دینامیکی بتن‌های سبک ساخته شده با لیکا و پامیس تفتان و مقایسه آن با بتن سبک که با الیاف فولادی، مسلح شده‌اند می‌توان به درصد بهینه الیاف در بتن دست یافت. نتایج آزمایشگاهی به صورت گراف و نمودار آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Optimal Percent of Steel Fibers and their Effects on Lightweight Concrete Durability

نویسندگان [English]

  • Ali Ghods
  • sanaz chahkandi
  • Homayon navayi
چکیده [English]

Abstract
In recent years, many researches are focused on optimizing the production of a kind of concrete with high strength and efficiency, and different methods including using fiber technology in concrete construction are proposed to achieve this goal. Fibers are one of the materials that nowadays are added to concrete as reinforcement material. Considering the low weight and good resistance of this material and using a good percent of these materials in lightweight concrete can result in smaller segments with greater resistance.  In this paper, we try to study and evaluate the effects of steel fibers on the strength and also the amount of fibers in lightweight concrete. One of the strength experiments is wetting and drying which is used in this study. Also by reviewing dynamic properties of lightweight concrete made with pumice + leca and taftan and comparing with lightweight concrete which is armed with steel fiber, we can achieve the optimal percent of fiber in concrete. Experimental results are presented in graphs and charts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: steel fiber
  • Mechanical Properties
  • light concrete
  • Efficiency
  • durability