استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی گروه شمعها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در اکثر پروژه‌هایی که سازه تحت بار زیاد قائم و افقی قرار دارند و یا در زمین‌هایی هستند که دارای مقاومت کافی در برابر بار وارده نمی باشند، علی‌رغم مخارج بیشتر، نیاز به اجرای شمع می‌باشد. پی شمعی بسیار پر هزینه تر از پی‌های سطحی منفرد و گسترده است بنابراین باید در تعیین تعداد، ابعاد و فواصل شمع ها دقت زیادی شود تا این پارامترها بیش از حد مورد نیاز تعیین نشوند. به منظور طراحی بهینه گروه شمع ها، لازم است براساس معادلات نشست و ظرفیت باربری، یک تحلیل هزینه‌ای انجام گیرد تا بتوان تعداد، ابعاد شمع های مورد نیاز و نحوه آرایش آن‌ها را تعیین نمود. در این تحقیق به کمک نرم افزار MATLABو با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک، برنامه‌ای تدوین شده است که به کمک آن می‌توان در مسائل پی‌های شمعی، طراحی را بهینه کرد. خروجی این برنامه شامل پارامترهای قطر و طول شمع، ضخامت کلاهک، تعداد شمع در هر جهت و فاصله بین شمع ها است. بنابراین به کمک این برنامه می توان یک گروه شمع بهینه طراحی نمودکه از نظر طراحی ومسایل فنی جوابگو و از نظر اقتصادی باصرفه ترین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Pile Groups Using Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jahangirpour
  • Amin sodagar
  • Aliakbare heshmati
  • Hosein salehzadeh
چکیده [English]

Abstract
Most civil projects applied to heavy vertical and horizontal loads or in lands do not have enough strength against applied load. Despite heavy expenses, it is necessary to use pile. Pile foundations are much more expensive than spread and mat foundations; hence, determining number, dimensions and distances should be done with special care so that these parameters are not determined excessively. For optimized design of pile groups, cost analyses based on settlement equations and bearing capacities to determine number, dimensions and piles distances are necessary. In this research, a computer program has been written in MATLAB language, and by using genetic algorithm which can optimize pile groups design. Outputs of this computer program consist of diameter and length of piles, thickness of pile cap, number of piles and their distances in each direction; therefore, this computer program can design an optimized pile group which tackles technical problems while it is the most economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: vertical pile groups
  • Optimization
  • Genetic Algorithm
  • MATLAB