تاثیر استفاده هم زمان مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا بر روی بتن سبک پرلیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در مقاله حاضر تاثیر استفاده هم‌زمان مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا بر روی بتن سبک پرلیتی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور 63 نمونه بتنی با طرح اختلاط ها و درصد‌های مختلفی از مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. همچنین جهت مقایسه نتایج حاصل، 63 نمونه بتنی شامل طرح اختلاط‌هایی که در آنها فقط ماده افزودنی میکروسیلیس استفاده شده آزمایش گردیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مجموع 126 نمونه بتنی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از افزودنی هوازا در بتن سبک پرلیتی با درصدهای خاص باعث افزایش مقاومت فشاری می‌شود. استفاده هم زمان از میکروسیلیس در محدوده 10 درصد و هوازا تا حدود 0.5 درصد برای رسیدن به هدف مورد نظر کاملا معنی‌دار است. در این بررسی نسبت آب به سیمان ثابت نگهداشته شده است و اگر با افزایش درصد هوازا نسبت آب به سیمان نیز کاهش یابد به مراتب به مقاومت بالاتری می‌توان دست یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Air Entrain and Microsilis Additives on Light Weight Perlite Concrete

نویسندگان [English]

  • Mahin Ganadi
  • mohammadali lotfolahiyagin
  • Raheb Amiri
چکیده [English]

Abstract
This paper presents the results of a laboratory study carried out on effect of using microsilis and air entrain on compressive strength of light weight perlite concrete. In this study, 63 test specimens with different percentage and mixtures including microsilis and air entrain were used. 63 test specimens including microsilis were also prepared for comparison purposes. Laboratory test results showed that workability and compressive strength can be increased, and density can be decreased by the use of air entrain and microsilis. These results showed that concrete mixture incorporating 0.5% air entrain and 10% microsilis can be optimum case

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: perlite
  • microsilis
  • air entrain