تعیین روش بهینه عمل آوری ترکیبی بتنهای پر مقاومت در دو محیط اشباع و اتوکلاو و بررسی تأثیر محیط اشباع بر کاهش زمان نگهداری این بتنها در اتوکلاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق دستیابی به روش بهینه عمل‌آوری ترکیبی در دو محیط اشباع و اتوکلاو برای بتن‌های پرمقاومت و همچنین بررسی تاثیر محیط اشباع بر روی کاهش مدت زمان قراگیری این نمونه‏‌ها در اتوکلاو می‌باشد. در این پژوهش نمونه‌های شاهد فقط تحت شرایط اشباع قرار گرفته و مقاومت فشاری 28 روزه kg/cm2 54/884 را کسب نمودند. سایر نمونه‌ها در شرایط 1 روز محیط اشباع سپس اتوکلاو، 3 روز محیط اشباع سپس اتوکلاو و بدون قرارگیری اولیه در محیط اشباع و فقط در اتوکلاو قرار داده شدند. زمان قرارگیری نمونه‌ها در اتوکلاو از 15 تا 150 دقیقه می‌باشد. با نگهداری نمونه‌ها در محیط اتوکلاو به مدت 15 دقیقه بدون قرارگیری در محیط اشباع مقاومت فشاری kg/cm2 73/748 بوده و در صورت نگهداری یک روزه نمونه ها در محیط اشباع پیش از اتوکلاو با همان زمان مقاومت فشاری kg/cm2 71/834 خواهد بود که به ترتیب 65/84 و 37/94 درصد مقاومت 28 روزه نمونه شاهد می‌باشند. با افزایش زمان قرارگیری نمونه‌ها در اتوکلاو در دو حالت فوق به 30 دقیقه مقاومت فشاری حاصله به ترتیب kg/cm2 40/892 و kg/cm2 51/903 بوده که در حد مقاومت فشاری 28 روزه نمونه شاهد می‌باشد. افزایش زمان قرارگیری نمونه‌ها در محیط اشباع به بیش از یک روز قبل از اتوکلاو بر روند رشد مقاومت فشاری کم‌تاثیر است. در این پژوهش زمان مناسب قرارگیری نمونه‌های بتنی پر مقاومت در اتوکلاو و محیط اشباع جهت کسب مقاومت‌های 7، 28، 42 و 90 روزه تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining an Efficient Approach for Compound Curing of High Resistant Concretes under Saturated / Autoclave Medium and Studying the Influence of Saturated Situation on Reduction of Holdinng Time in Autoclave

نویسندگان [English]

  • houman sharabiani
  • fereydon zeynali
چکیده [English]

In order to determine an efficient approach for compound curing of high resistant concertes under saturated/ autoclave medium and studying the influence of saturated situation on reduction of holding time in autoclave, the research was carried out using different curing methods. Concrete specimens which were prepared on standard methods were divided into control and treated ones from which the formers were just exposed to saturated situation(which attained compressive strength of 884.54 Kg/cm2 at 28 days) while the other 3 sets were cured as follows: First and second part were placed under saturated situation for one to three days but the remaining one) was directly transferred to autoclave. All of these 3 sets were maintained in autoclave for 15 to 150 minutes. Results showed that specimens kept in autoclave for 15 minutes (without any maintenance at saturated situation), attained compressive strength of 748.73 Kg/cm2 while in the case of the ones kept at saturated situation for one-day (before autoclave) the compressive strength to 834.71 Kg/cm2 which was about 84.65 and 94.37% of compressive strength of the control sample at the age of 28-days respectively. By increasing the autoclave time to 30 minutes, the compressive strength of the specimens under two circumstances mentioned above improved up to 892.40 Kg/cm2 and 903.51 Kg/cm2 respectively which was about the compressive strength of the check specimen in 28 days. We found no impact on compressive strength growth whenever samples were kept in autoclave for more then one-day

کلیدواژه‌ها [English]

  • high resistant concrete
  • curing
  • autoclave