بررسی تراکم بتن با سقوط آزاد بر روی تاب فشاری بتن‌های سفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله به بررسی یک روش تجربی تراکم بتن و اندازه‌گیری مقاومت فشاری آن پرداخته شده است. سقوط آزاد برای تراکم بتن روشی است که تابحال به آن پرداخته نشده و یا در صورت انجام، مطالب و نتایج آن خیلی کم ارائه شده است. در این مقاله به مقایسه فشاری بتن متراکم شده با سقوط آزاد با بتن متراکم شده بوسیله میز لرزاننده پرداخته شده است که برای انجام کار در مجموع 176 عدد آزمونه استوانه‌ای به ابعاد 15*30 سانتی‌متر ساخته شد. بتن‌ریزی در 88 مرحله و در آزمایشگاه تکنولوژی بتن انجام گرفت ساخت آزمونه‌‎ها بر اساس عوامل پیش‌بینی شده موثر بر نتایج آزمایش‌ها که به‌ترتیب عبارتند از: مقداری انرژی تراکم، ارتفاع سقوط و دفعات سقوط در هر انرژی، نسبت آب به سیمان (W/C) و نسبت شن به ماسه (G/S)  انجام گرفت. کلیه آزمونه‌ها پس از باز کردن قالب، تا زمان آزمایش در درون آب قرار گرفته و در نهایت همه آزمونه‌ها در سن 28 روزه بطور همزمان زیر دستگاه پرس شکسته شده‌اند. نتایج حاصل از شکست آزمونه‌های سقوطی و آزمونه‌های ویبره شده که بوسیله دستگاه پرس انجام شد بصورت کامل در جداول و نمودارهای مختلف ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Studying Concrete Compression with Free Fall on the Pressed Swing of Tight Concrete

نویسنده [English]

  • shahram sharifi
چکیده [English]

This article deals with a tentative method of concrete compression and the measurement of compressional resistance. The subject of free fall for concrete compression has not received adeqaute attention so far. In this research, the compresional resistance of compressed concrete with free fall is compared with the compressed concrete by trembling bed. To do so, 176 cylinderical testing case with dimensions of 30*15 cm were made. The concrete casting was accomplished in the laboratory of the technical college in 88 stages. Construction of the testing case was on the basis of suggested factors effective on the result of tests including the amount of compression energy, the height and time of fall in every energy, the ratio of water to cement (W/C) and gravel to sand (G/S). All of the testing cases (after testing) were broken under press machinery at the age of 28 days simultaneously. The result obtained from breaking of the free fall and vibrated testing case accomplished by press machinery have been represented in different tables and charts.