بهینه یابی الگوی مهاربندی قاب های فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از متداول­ترین روش­های مقاوم­سازی جانبی قاب­های فولادی، مهاربندی با استفاده از بادبندهای فولادی قطری و ضربدری می­باشد. در شیوه مرسوم و سنتی برای مهاربندی قاب، در یک یا چند دهانه­ی قاب، بسته به نیاز سازه­ای، از طبقه نخست تا آخرین طبقه بدون هیچ­گونه جابجایی در ارتفاع و به­صورت روی­هم و ستونی، بادبند قرار داده می­شود. این در واقع ابتدایی­ترین و ساده­ترین الگوی مهاربندی می­باشد که غالباً آیین­نامه­های موجود براین اساس روابط طراحی را ارائه می­دهند. امّا شیوه مهاربندی متداول بهترین الگوی مهاربندی نبوده و قادر نمی­باشد تا بهترین پاسخ و رفتار سازه­ای را حاصل نماید. هدف این تحقیق یافتن الگوی مناسب مهاربندی جهت ارتقاء و بهبود کارآیی و رفتار سازه­ای می­باشد. بهینه­سازی بوسیله ارزیابی الگوهای گوناگون با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل و تاریخچه­زمانی به­دست آمده است. پارامترهایی نظیر وزن، جابجایی فوقانی و پریود سازه برای مقایسه قاب­های مهاربندی مختلف مورد استفاده قرار گرفته­اند. تمامی قاب­های فولادی مهاربندی­شده براساس آیین­نامه­های لرزه­ای حاضر طراحی گردیده­اند. نتایج این مطالعه نشان­داد که توزیع نیروهای جانبی و پاسخ سازه­ای و کارآیی برای الگوی مهاربندی پیشنهاد

عنوان مقاله [English]

Optimization Of The Steel Frames Bracing Template

نویسندگان [English]

  • ahsan karimi
  • jafar Asgarimarnani
  • shahriyar tavosi
چکیده [English]

The most conventional method for lateral bracing of steel frames is using diagonal and x steel braces. In conventional method, braces of frame emplace in one bay or more, relative to structural requirement, from first to last story without displace the braces emplacement on height as columnar form. This pattern is a preliminary and simplest bracing template that the generally codes present based on it. But conventional bracing method isn’t the best bracing template and can’t give the best structural response and behavior. This article purpose is finding the best bracing template to upgrade structural response and efficiency. The optimization is obtained by evaluating several different templates using pseudo-static and time history analysis method. The parameters such as weight, top displacement and period of structures are used to comparison of various bracing frames. All Braced steel frames was designed according to current seismic codes. The results of this study shown the lateral loads distribution and structural response and efficiency for proposed bracing template are upgraded.