بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دیوارهای برشی فولادی یک نوع سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی باد و زلزله همانند بادبندها می‌باشند که مزایای نسبی بهتری نسبت به بقیه سیستمها دارند. در این مقاله به بررسی تاثیر بازشوها در رفتار دیوارهای برشی فولادی تحت بارگذاری استاتیکی افزاینده پرداخته شده است. برای این منظور مدل اجزای محدود دیوار برشی فولادی آزمایشات صورت گرفته توسط سایر محققین ایجاد شده و پس از بررسی صحت دقت مدل اجزای محدود بازشوهای مستطیل شکل متعددی در قسمت‌های مختلف پانل ایجاد شده و سختی و مقاومت پانل در این حالتها مورد مطالعه قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Openings on Steel Shear Walls

نویسندگان [English]

  • Ahad Mazaheri
  • Hedayat veladi
  • Alaedin behravesh
چکیده [English]

Steel shear walls, like bracings are a resistance system against wind and earthquake loads, which have more advantages than other systems. This paper is investigating the influence of openings on steel shear walls under increasing static loads. For this purpose, the experiments of other researchers on finite elements method have been checked and after investigating the correctness and precision of the finite elements model, several rectangular openings have been put in different parts of the panel and stiffness and resistance of the panel in these moods have been investigated. The amount of effectiveness of the opening in displacement of the steel shear walls has been investigated and the results showed that the rate of sensitivity of the models to openings has increased by its approximation to the edge of the panel. Also, in all samples, the tension in the edges of the openings has increased and the edges need to be reinforced.