بررسی مهاربندی کابلی در ساختمان‌ها و محدودة نیروی پیش تنیدگی کابل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      در ساختمان‌های بتنی برای مقابله با نیروهای جانبی، معمولاً سیستم‌هایی مانند قاب خمشی، دیوار برشی و یا ترکیبی از این دو استفاده می‌شود. استفاده از مهاربندی کابلی به صورت ضربدری، روش جدیدی برای مقاوم‌سازی آن‌ها می‌باشد. این سیستم به دلیل وزن کم کابل، مقاومت کششی بسیار بالای کابل، سهولت اجرا و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری نسبت به سایر سیستم‌های مقاوم‌سازی بسیار اقتصادی است. در این سیستم جهت افزایش سختی و کاهش بیشتر تغییر مکان‌های جانبی قاب از کابل‌های پیش‌تنیده استفاده می‌شود. مقدار نیروی پیش‌تنیدگی محدودة مشخصی دارد که تجاوز از این محدوده، کاهش قابل ملاحظه‌ای در تغییر مکان‌های قاب ایجاد نمی‌کند. با مدل‌سازی و تحلیل دو قاب بتنی یک طبقه، که دارای مهاربندی کابلی هستند، بویسلة نرم‌افزار SAP2000 وجود این محدوده نشان داده می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که استفاده از مهاربندی کابلی، تغییر مکان‌های جانبی طبقات را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و ظرفیت مقاومت برشی قاب را به مقدار خیلی زیادی افزایش می‌دهد که بررسی نتایج حاصل از تحلیل دو قاب بتنی سه و شش طبقه موید این امر می‌باشد

عنوان مقاله [English]

Investigation of Cable Bracing in Buildings and Cables Pre-Tension Force Range

نویسندگان [English]

  • Majid Barghian
  • samad magsodpor
چکیده [English]

Abstract
To resist lateral loads in concrete buildings, usually systems such as flexural frame, shear wall or their combinations are used. Using X form of cable bracing in order to strengthen concrete buildings is a new method. This system is more economical compared with the other systems due to cables low weight, high tensile resistance, easy performance and less maintenance problems. In this system pre-tensioned cables are used to increase the stiffness of structure and more reduction in frame lateral displacements. The amount of pre-tensioning has a specific range, exceeding  of which does not cause considerable reduction in frame displacements. By modeling and analyzing two one-storey frames using SAP 2000 package, the mentioned range has been discussed and shown. By analyzing more frame structures, it can be said that using cable bracing has reduced considerably the lateral displacements of storeys and also increased considerably frame shear resistant capacity. The results of analyzing of buildings have verified the above mentioned results.