تاثیر میراگر اصطکاکی لغزشی در کنترل پاسخ سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سازه‌های مجهز به قابهای بادبندی شده سختی جانبی خوبی در برابر زلزله دارند ولی اتلاف انرژی در اعضای آن ناچیز بوده و نیروهای بزرگی بر سازه وارد می‌شود. قابهای خمشی عملکرد شکل‌پذیرتری در برابر زمین‌زلزله و همچنین قابلیت شکل‌پذیری خوبی نسبت به قابهای بادبندی دارند، ولی به دلیل آنکه سختی جانبی آن کم است تغییر مکان بیش از حد سازه باعث افزایش گریز طبقات می‌شود. سیستم میراگر اصطکاکی لغزشی علاوه بر اینکه سختی جانبی خوبی را برای سازه ایجاد می‌کند، باعث اتلاف انرژی قابل توجهی در سازه می‌شود. در این تحقیق با استفاده از قابلیتهای برنامه SAP2000 به بررسی رفتار این سیستم پرداخته شده و سپس با سایر سیستمهای مقاوم ساز لرزه‌ای مقایسه گردیده است و همچنین قابل ذکر است که از معیارهای شتاب طبقات و تغییر مکان جانبی برای مقایسه استفاده شده است.

عنوان مقاله [English]

The effect of slippery friction damper on controlling the response of the structure

نویسندگان [English]

  • masood asgari
  • Ali yosefiye
چکیده [English]

Braced frames structures have a good lateral stiffness against earthquakes. However, energy loss of their members is slight and strong forces are given to the structures. Moment frames have a more flexible function against earthquakes and also have a better flexibility than braced frames. However, since its lateral stiffness is low, too much displacement of the structure results in an increase in lateral movement in stories. Slippery friction damper system creates a good lateral stiffness for the structure; furthermore it leads to a great energy loss in the structure. In this research, Using SAP2000 this systems behavior has been investigated. Afterwards, it has been compared With the other seismic strengthening systems.