استفاده از روش تزریق در آب‌بندی سازه‌های انحراف سد خاکی مطالعه موردی کالورت سد خاکی برنجستانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عملیات تزریق تحت فشار عبارت از تزریق تحت فشار یک مایع یا محلول به داخل خلل و فرج یک توده خاک یا سنگ و یا حفره موجود بین این توده‌ها و سازه‌های ساخته شده می‌باشد. ملات تزریق شده باید در داخل حفره‌ها یک ماده جامد و یا ژل مانند تشکیل دهد و یا اینکه عملیات تزریق باعث ته نشین شدن مواد جامد معلق در این حفره‌ها گردد. هدف اولیه تزریق تحت فشار توده‌های خاکی و یا سنگی این است که بتوان با این روش، مقاومت و دوام این توده‌ها را افزایش داده و یا به عبارت دیگر از نفوذپذیری آنها کاست. در این مقاله روش بهینه تزریق تحت فشار در بهسازی مناطقی که از نظر تحت‌الارضی در شرایط خوبی قرار ندارند ارائه شده و برای جلوگیری از مشکلات تحت‌الارضی در این قبیل مناطق دستورالعمل‌های لازم ذکر گردیده است. در این تحقیق روش تزریق سازه انحراف در سد خاکی که برنجستانک (کالورت) مشخص و مشخصات آن تعیین شده است.

عنوان مقاله [English]

Optimal Injection Method In Divresion Structures Of Earth Dam

نویسندگان [English]

  • Abolfazl shamsai
  • Sina Fardmoradiniya
چکیده [English]

     Pressurized injection operation means the pressurized injection of a liquid or solution into pore of a mass of soil or stone and/ or cavity between them and built structures. The injected mortar mustconstitute a soil and/ or jel- like matter inside the cavites, and/ or the operations of the injection must cause sedimentation of the solid matter suspending in these cavites. The primary purpose of the pressurized injection of soil or stone masses is to increase the resistance and durability of these masses and/ or decreae their permibility. In this paper, the optimal pressurized injection has been presented for the improvement of the areas are not in good conditions in terms of substructure, and necessary instructions have been menitioned o prevent such substructure problems. In this research, the injection method of diversion structures in Berenjestank culvert earth dam has been specified, and its specification have been mentioned.