بررسی تاثیر تناوب ذوب و یخ بر عمر مفید خاک‌های ماسه بادی تثبیت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     گستردگی رسوبات ماسه بادی که در بسیاری از نقاط دنیا یافت می‌شوند، دلیل قرار گرفتن آن در ردیف مهمترین نوع رسوبات از نظر نحوه تثبیت است. یکی از روش‌های تثبیت در این نوع بسترها استفاده از قابلیت سیمانی شدن پوزولان طبیعی در مجاورت آهک می‌باشد. این نوع خاکها دارای مقاومت باربری پایینی در هر دو حالت رطوبت طبیعی و اشباع می‌باشند. در این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی روی دو نوع خاک ماسه بادی انجام شده و نتایج به صورت نمودارهای روند کاهش مقاومت در طول سیکل‌های مختلف ذوب و یخ آمده است. با توجه به این نمودارها، دوام مقاومت ایجاد شده در برابر اثرات نیروهای ناشی از یخ‌زدگی نمونه‌ها، بررسی می‌شود. بنابراین با استفاده از نتایج این تحقیق می‌توان، عمر مفید گیرش سیمانی ایجاد شده در این نوع خاک‌ها را بطور تقریبی برای تعداد سیکل مشخص تخمین زد.     

عنوان مقاله [English]

Study Of Freezing And Thawing Cycles Influence On Durability Of Stablized Eolian Sand Sediment

نویسندگان [English]

  • jalil emadi
  • Mihsen salehi
چکیده [English]

      With considerable dispersion in many areas of the world sediments are among the most important sediments in deserted environments. A stabilization method for this type of beds is making use of the setting property of natural pozzolana in the vicinity of lime. These soils have little strength, both in natural humidity as well as in full saturation conditions. Their dispersion in many areas of the world is another important point about them which adds to the significance of this study. In this study an experimental investigation has been carried out on two types of soils (taken from two different beds), and the results have been presented in strength gain diagrams, in different curing periods, and the changes that occurred when different percentages of pozzolanas were used are shown. Referring to these diagrams and results of durability tests with different freeze- thaw cycles, a percentage of pozzolana has been recommended that, from durability point of view in this type of beds, that makes it possible to construct the required routes on these beds