گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دریاچه ارومیه دارای ویژگی‌های شاخص طبیعی، هیدروشیمی، هیدرودینامیکی، زمین‌شناسی و زیست محیطی است، که آن را از سایر دریاچه‌های جهان متمایز ساخته است. بنابراین بهره‌برداری اصولی از این دریاچه، نیاز به شناخت دقیق این ویژگی‌ها است. نظر به اهمیت پروژه میانگذر دریاچه ارومیه، این ویژگی‌ها به طور مبسوط باید ارزیابی شوند. این مقاله، به ویژگی هیدرودینامیک گردش آب دریاچه ارومیه می‌پردازد. این موضوع نه تنها در جابجائی رسوبات و املاح بلکه تأثیر زیادی روی سازه و اجزای وابسته به میانگذر دریاچه نقش بسزایی دارد. حل عددی معادلات ساده شده ناویه-استوکس با بهره‌‌گیری از برنامه‌نویسی به زبان C انجام شد. بر اساس نتایج حاصل، گردش آب دریاچه دو سلول مهم گردش آب در طرفین میانگذر ایجاد می‌کند که سبب جابجائی حجم زیادی از رسوبات می‌شود. الگوهای توابع جریان و سرعت‌های ناشی از تنش بادهای غالب تقریباً مشابه هم بوده و به جز در اندازه، مقدار و جهت، با حالتی که عمق دریاچه را ثابت فرض کنیم تفاوت چندانی در الگوها به نظر نمی‌آید.

عنوان مقاله [English]

Water circulation due to the wind driven at Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • mirali mohamadi
  • rasol Abrari
  • mohammadreza Banazadeh
چکیده [English]

    Urmia lake consists of such specific encyclopedias as natural, hydrochemical, hydrodynamics, geology and environmental, where they recognize it from the other lakes around the world. Therefore, for the revenue operation of this lake, it is necessary to understand the mentioned specifications appropriately. Regards to the importance of the lake road project, it requires to evaluate those specifications. This paper examines the hydrodynamics encyclopedia of the Urmia lake. It is accountable not only for the transport of sediment and sludge, but also it has extreme effects on the structures and related elements in the lake. Using the C programming language, the simplified Navier-Stokes equations have been solved numerically. On the basis of the results, it can be found that the water circulation includes two circulation cells located at each sides of the constructed freeway, which is responsible for the transportation of a higher volume of sediments. In comparison with the constant water depth at the lake, flow potential functions and velocities due to the dominant winds stress, has been found to have some similar patterns, except in their magnitude, quantity and direction.