بررسی اثر ناکاملی هندسی اولیه بر روی اشکال مدی مخازن فولادی و اسلاشینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     سازه‌های پوسته‌ای جدار نازک دارای وزن سبک و مقاومت بالا می‌باشند ظرفیت باربری، رفتار کمانشی و فراکمانشی مخازن فولادی جدار نازک، به وجود ناکاملی‌های هندسی بسیار حساس می‌باشد. با توجه به کم بودن ضخامت جداره سازه‌های پوسته‌ای امکان ایجاد هرگونه تغییر شکل و اختلال بر روی سطوح دیواره وجود دارد. با توجه به انواع خطا در حین ساخت یا مونتاژ، مخازن طراحی شده بصورت ایده‌آل ساخته نمی‌شوند و دارای مقداری خطای هندسی هستند. این ناکاملی‌ها ممکن است در فرآیند نورد، جابجایی پانل‌ها، نصب یا جوشکار بوجود آیند. گزارش‌های زیادی در باره ناکاملی حاصل از اثر عمل جوشکاری و تاثیر کاهند‌گی آن بر ظرفیت باربری محوری در دست است.
     تحقیقات جامع و کاملی بر روی اثر ناکاملی هندسی اولیه بر روی اشکال مدی مخازن فولادی، و اثر آن بر ظرفیت باربری مخازن فولادی صورت نگرفته که مورد توجه تحقیق حاضر است. در این تحقیق، به بررسی رفتار واقعی پوسته‌های استوانه‌ای دارای ناکاملی هندسی اولیه بر روی اشکال مدی مخازن فولادی در مرحله پیش از کمانش و پس از کمانش، و بررسی اثر نا‌کاملی هندسی اولیه بر روی اسلاشینگ در مخازن فولادی پرداخته شده است، با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود، ABAQUS و صحت سنجی نتایج حاصل از تحلیل و آنالیز غیرخطی با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شده است. ناکاملی هندسی شکل مدها را تغییر داده است. اثر ناکاملی هندسی اولیه روی مقدار اسلاشینگ ناچیز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of initial imperfection mode shapes and slashing of steel tanks

نویسندگان [English]

  • Ahmad maleki
  • Ali satari
چکیده [English]

Thin wall shell structure has low weight and high resistance. The load capacity, buckling behavior and post buckling behavior of  steel tanks thin wall, is very sensitive to geometric imperfections. Due to the small wall thickness of the shell structures enabling the creation of any deformation and there is a disturbance on the surface of the wall. Considering the types of errors occurred when build or assembled these structures, are not built these structure, ideally. This imperfections may be in the process of rolling, removable panels, installation or welding arise. Incomplete reports about the negative impact of the effect of welding on the axial bearing capacity.
     Comprehensive research on the effects of imperfection of initial geometrical shape on the steel tank vibration modes, and its effect on the bearing capacity steel storage tanks that considerable research It's not done. In this research, the actual behavior of cylindrical shells with initial geometric imperfections on mode shapes steel tanks in the pre-buckling and post-buckling. And the effect of initial geometric imperfections on steel tanks slashing been paid. Using finite element software, ABAQUS, and verification of the results of the analysis and nonlinear analysis with experimental results. Been paid. Imperfect geometric shape has changed mods. The effect of these changes on slashing are very small.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: geometrical imperfection
  • thin wall structures
  • mode shapes
  • slashing
  • Residual stresses