ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی مجهز به مهاربندهای ترکیبی فولاد-آلیاژ حافظه‌دار شکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار لرزه‌ای مهاربندهای ترکیبی از جنس فولاد و آلیاژهای حافظه‌دار شکلی پرداخته شده است. جهت بررسی از شش مدل مهاربند ترکیبی با میزان مصرف آلیاژ حافظه‌دار شکلی با معیار طول به ترتیب صفر ، 20 ، 40 ، 60 ، 80  و 100 درصد از طول کل استفاده شده است. ارزیابی مدل‌ها به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی تحت زلزله السنترو مقیاس شده با شتاب‌های حداکثر 0.6g و 0.9g در نرم افزار ANSYS v11 انجام گرفته است. نتایج مطالعات انجام شده مقادیر طولی بهینه برای درصد مهاربند ترکیبی را مشخص می‌کند بطوریکه می‌توان با استفاده از مقادیر پیشنهادی و طرح ارائه شده، سازه‌هایی بار رفتار لرزه‌ای مناسب و با هزینه ساخت قابل توجیه طراحی و اجرا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the seismic performance of steel-sma hybrid Bracing structures

نویسندگان [English]

  • mohammad hooshmand
  • behzad rafezi
  • jafar khalileAlafi
چکیده [English]

In this study the seismic performance of hybrid braces composed of steel and shaped- memory alloys (SMA). is investigated Six types of hybrid braces were used, constituted by SMA content of 0, 20, 40, 60, 80, and 100%. A nonlinear dynamic analysis was performed under El Centro earthquake records, with the maximum acceleration of 0.6g and 0.9g. Our results showed that the seismic performance, i.e., the amount of energy absorption and residual strain, of steel–SMA hybrid braces depends on the SMA content. The optimal value of SMA content was 20%, as, at this concentration, a hybrid brace can be designed with good seismic performance at a justifiable fabrication cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hybrid brace
  • shape memory alloy (SMA)
  • seismic performance
  • Nonlinear Dynamic Analysis
  • Finite Element Modeling