تاثیر موقعیت و درصد جرمی میراگرTMD در پلان بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های بتن‌آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     تکنیک کنترل سازه­ها، جدیدترین روش جهت بهبود رفتار سازه در مقابل نیروهای غیر متعارف باد و زلزله می­باشد. در این راستا محققین، استفاده از وسایل ابتکاری نظیر میراگر جرمی تنظیم شده را جهت کاهش ارتعاشات لرزه­ای سازه­ها و نیز فراهم نمودن تسهیلاتی برای مقابله با بار باد و زلزله پیشنهاد می­کنند. در مقاله حاضر، بررسی تاثیر موقعیت و درصد جرمی میراگر TMD  در پلان بر عملکرد لرزه­ای سازه­های بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، رفتار سازه هیجده ­طبقه بتنی با الحاق میراگر جرمی با نسبت جرمی 5%، 10%، 15% و 20% در نرم افزار SAP 2000 مدلسازی و تحت آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی تحلیل گردید. نتایج حاصل، بیانگر این می­باشد که میراگرهای جرمی تنظیم شده می­توانند پاسخ دینامیکی سازه­ها را در مقابل زلزله،­ تا حد زیادی کاهش دهند. از این رو چنین سیستم­هایی می­توانند برای مقاوم سازی سازه­ها و بهبود رفتار آنها تحت اثر زلزله مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of position and percentage of TMD in plan on seismic performance of concrete structures

نویسندگان [English]

  • said javaherzadeh
  • maryam eslam mohamadi
چکیده [English]

The most modern control techniques to improve the structural behavior of  structures against unconventional forces of wind and earthquake. In this regard, researchers using innovative tools such as tund mass damper (TMD) to reduce seismic vibrations. This paper examines the effect of the position and the percentage by mass damper TMD plan on seismic performance of concrete structures. For this purpose, a concrete structures eighteen floor, are selected. The TMD are uniformly distributed along the height of the structural models. Nonlinear dynamic time history analyses are used to determine the add TMD related response reduction. The results show an reduction in the dynamic response, by increasing damping ratios of structural systems caused by add TMD. Therefore, such systems can be used to retrofit buldings and improve their behavior under earthquake used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: tund mass damper
  • percentage mass damper
  • time history analyses
  • position mass damper