شبیه سازی و تحلیل غیر خطی رفتار لرزه‌ای ورق‌های اتصال مهاربندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به شبیه‌سازی رفتار ورق اتصال مهاربندی تحت بار گذاری تناوبی پرداخته شده است. به همین منظور برای مدلسازی و شبیه‌سازی رفتار ورق اتصال از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. در مدل‌سازی از تحلیل استاتیک غیرخطی، مصالح  و هندسه غیرخطی، شرایط‌مرزی انعطاف‌پذیر و بارگذاری تناوبی استفاده شده و در نهایت تعدادی مدل ساخته و با نتایج مدل‌های آزمایشگاهی صحت‌سنجی شده است. این مقاله نشان می‌دهد که رفتار تناوبی ورق‌های اتصال را می‌توان بار روش اجزاء محدود به خوب پیش‌بینی کرد. نتایج شبیه‌سازی و تحلیل غیرخطی ورق اتصال به خوبی توانایی مدل‌سازی رفتار لرزه‌ای را دارا می‌باشد. همچنین به خوبی می‌تواند کمانش ورق اتصال در فشار را مدلسازی و پیش‌بینی نماید.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation and nonlinear analysis behavior of seismic gusset plates connection bracing

نویسندگان [English]

  • mojtabe gorji
  • Ahmad maleki
  • mehdi yosefvand
چکیده [English]

     In this study, to simulate the behavior gusset plate connection of bracing under cyclic loading is investigated. For this purpose to model and simulated the behavior of ABAQUS software is used gusset plate connection. In modeling the nonlinear static analysis, nonlinear materials and geometry, boundary conditions flexible and cyclic loading of used and finally the model is validated by the results of experimental models. This paper shows that cyclic behavior of the gusset plate connection can be well predicted by the finite element method. The simulation results and analysis as well as the ability to model the behavior of nonlinear seismic is capable connection plate. It can also gusset plate connection buckling in the pressure modeling and predict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Gusset plate connection
  • bracing converged
  • simulation
  • buckling capacity
  • Abaqus softwaro