بررسی و تعیین قابلیت اطمینان عملکردی سد بتنی دو قوسی کارون 4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     این مقاله به دنبال طراحی و شکل دادن یک روش برای تحلیل قابلیت اطمینان عملکردی سد بتنی دو قوسی است. ابتدا روش شبه تحریک برای تحلیل به کارگرفته شد تا مشخصه های احتمالی سد بتنی تحریک شده تحت بارگذاری لرزه ای تصادفی محاسبه شود. ضمنا روش سطح پاسخ براساس رگراسیون وزنی با آن روش ترکیب شده تا قابلیت اطمینان عملکردی بتنی دو قوسی محاسبه شود. در نهایت با توجه به داده های یک نمونه تصادفی، در نظر گرفته شد تا همگرایی و پایداری این روش صحت سنجی و تحلیل شود. منطقه طرح کارون4 از لحاظ زلزله‌خیزی جزء مناطق با خطر زلزله زیاد بوده و ریسک به وجود آمدن زلزله در این منطقه بالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and reliability performance determination of double- curved concrete dam (Karun 4)

نویسندگان [English]

  • peyman shademan
  • mehdi amri
چکیده [English]

This paper seeks to design and shape a method for analyzing the functional reliability of the double-arch concrete dam. The quasi-stimulation was used to analyze the characteristics of possible concrete dam under seismic loading random stimulation is calculated. Meanwhile, response surface methodology based on the weighted regression method, combined with the reliability, performance calculated double-arch concrete. Finally, according to data from a random sample, was considered to be the convergence and stability of this method validation and analysis. Karun 4 earthquake-prone area of high seismic risk areas and the risks of earthquakes in this area is high.
Keywords: concrete dam; random times, reliability function; quasi-stimulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Concrete dam
  • accidents
  • reliability function؛ quasi- stimulation