بهینه سازی وزن قاب های فالادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در طراحی‌های اخیر، بهینه‌سازی سازه‌ها برای کمترین وزن اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این مطالعه از الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک که یک تکنیک بهینه‌سازی و جستجو براساس اصول ژنتیک و انتخاب طبیعی می‌باشد برای به حداقل رساندن وزن قاب‌های فولادی استفاده شده است. محدودیت‌های مربوط به مقاومت و خدمت‌پذیری از آیین‌نامه انجمن ساختمان‌های فولادی آمریکا (AISC) گرفته شده و در الگوریتم اعمال شده است. فرآیند طراحی، یک قاب و الگوی مهاربندی با کمترین وزن را به وسیله انتخاب مناسبی از مقاطع برای تیرها، ستون‌‌ها و اعضای بادبندی از مجموعه مقاطع استاندارد فراهم می‌کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که بهینه‌سازی بر اساس به حداقل رساندن وزن قادر به بهبود عملکرد سازه‌ای نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بهینه سازی وزن قاب های فالادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسنده [English]

  • EHSAN KARIMI
چکیده [English]

Optimization of structures for minimum weight has become important in the recent designs. In this study, a genetic optimization algorithm for weight minimization of steel frames has been used. The genetic algorithm is an optimization and search technique based on the principles of genetics and natural selection. Constraints regarding material strength and serviceability are taken from “AISC code (1989)” and implemented in the algorithm. The design process obtains a frame and bracing pattern with the least weight by selecting appropriate sections for beams, columns and bracing members from the standard set of steel sections. The results of this study indicates that the optimization based on weight minimization is also able to improve structural performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight optimization
  • Steel Frame
  • Genetic Algorithm
  • Drift
  • Top Displacement