تحلیل خطر زلزله در گستره شهرستان اندیمشک و تعیین میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

شهرستان اندیمشک به عنوان یک نقطه کلیدی در مسیرهای جاده­ای و ریلی اصلی ایران، همواره از جایگاه استراتژیکی در کشور برخوردار می­باشد. لیکن بسیاری شواهد نشان می­دهد این شهرستان در منطقه­ای لرزه­خیز قرار دارد و بروز یک پدیده لرزه­ای مهیب در آن دور از ذهن نیست. با چنین پیش­زمینه­ای، هدف از انجام این تحقیق، تحلیل خطر زلزله در گستره شهرستان اندیمشک و ارزیابی وضعیت آسیب­پذیری آن می­باشد. برای نیل به این هدف، ابتدا از طریق انجام یک تحلیل احتمالاتی خطر لرزه­ای، منحنی خطر شتاب حداکثر زمین برای این شهرستان بدست آمد و سپس با ارزیابی ساختمانهای موجود در گستره آن، بصورت چهار تیپ، اقدام به تعیین منحنی­های آسیب­پذیری لرزه­ای در سه سطح گردید تا از طریق ترکیب این منحنی­ها با منحنی خطر، میزان آسیب­پذیری هرکدام از ساختمانها مشخص و در پایان با ترکیب نتایج، میزان آسیب­پذیری لرزه­ای شهرستان اندیمشک مورد ارزیابی کمی قرار گیرد. نتایج حاصل نشان می­دهد شهرستان اندیمشک متعلق به پهنه با سطح خطر زلزله بالای استان خوزستان است و شتاب مبنای طرح آن، معادل g325/0 و حتی بیشتر از مقدار پیشنهاد شده در استاندارد 2800 می­باشد. همچنین ارزیابی آسیب­پذیری لرزه­ای ساختمانهای این گستره نشان داد که اگرچه در خصوص ساختمانهای بتنی و فولادی نگرانی چندانی وجود ندارد اما دوره بازگشت فروریزش ساختمانهای بنایی و سنتی که به ترتیب 155 و 80 سال محاسبه شده است بسیار نگران کننده می­باشد و در نهایت نتایج نشان می­دهد یک دوره بازگشت 20 سال برای آسیب­پذیری ناچیز به عنوان فرصتی کوتاه برای مقاوم­سازی این شهر قابل پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Hazard Analysis of Andimeshk Territory and Determination of its Seismic Vulnerability

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mahdavi Adeli
  • shahrokh tafi
Department of Civil Engineering, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar , Iran
چکیده [English]

As a key point in main roads and railways of country, Andimeshk city has always have strategic situation in Khuzestan province and even Iran. On the other hand, most evidences indicate that this city is located in seismic area and the incidence of a massive earthquake could impose huge losses on Iran economy. Considering this background, the aim of this study is to perform seismic hazard analysis in Andimeshk territory and precisely evaluate the vulnerability of the buildings and structures in this city. To this end, the extreme risk curve was obtained using probability analysis, then the buildings were investigated in four types in order to identify the vulnerability curves in three levels. By the combination of risk curve and vulnerability curves the rate of vulnerability of Andimeshk buildings can be evaluated quantitatively. The results of this study show that the seismic hazard level in Andimeshk city is relatively high and the base acceleration is equal to 0/325g and even more than the proposed rate in the standard 2800. Although there is no considerable concern regarding concrete buildings, the collapse of ancient and traditional buildings which are calculated 80 to 155 years is very challenging. In conclusion, the results indicate that a 20-year period might be suggested as a short chance to preserve the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Seismic Hazard
  • fault
  • Vulnerability
  • Andimeshk