مطالعه عددی تاثیر موقعیت و فواصل ورق‌های FRP بر رفتار تیرهای بتنی تحت بار پیچشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به زلزله‌های اخیر و خسارات وارده بر سازه‌ها و تغییرات آیین‌نامه‌ای نیاز به مقاوم‌سازی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. یکی از بهترین گزینه‌ها برای این منظور سیستم کامپوزیتی پلیمری الیافی مسلح(FRP) می‌باشد. اولین کاربرد این سیستم برای مقاوم‌سازی خمشی تیر بتن مسلح می‌باشد. در این مقاله به مطالعه تیر بتنی به عنوان مهم‌ترین عضو سازه‌ای در ساختمان بتن‌آرمه، در نرم‌افزار ABAQUS پرداخته شده است. ده نمونه تیر بتنی تحت بار پیچشی با اضافه کردن ورق FRP در اشکال و موقعیت‌های مختلف با مساحت یکسان در نظر گرفته شده، نهایتاً مشخص گردید که با تقویت وسط تیر با ورق FRP نسبت به حالات دیگر رفتار بهتری حاصل شده و وجود ورق‌های FRP  ایجاد ترک‌های برشی قطری در جداره‌های تیر بتنی را به تعویق انداخته و باعث افزایش مقدار لنگر پیچشی و کاهش مقدار تنش‌های برشی در جداره‌های تیر بتنی می‌شود [1].

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the Torsional Behaviour of RC Beams with Respect to the Position and Spacing of FRP Sheets

نویسندگان [English]

  • nader abbasi
  • masoud pourbaba
چکیده [English]

Recent earthquakes, the severe structural damage that ensues and modifications incorporated into building codes call for retrofitting of structures more than ever. A viable method is utilizing composite Fiber Reinforced Polymer (FRP). This system was initially used to the flexural strengthening of RC beams. In this study, a RC beam, one of the primary structural elements, is investigated in a commercial finite element software, ABAQUS; ten RC beams with FRP sheets used in different shapes and positions (the area of sheets is equal in different cases) are studied under torsional loading. Results showed that strengthening the mid portion of the FRP provides better results and incorporation of FRP sheets delays the ingress of diagonal shear cracks in faces of the RC beams which in turn increases the torsional moment capacity and reduces shear stresses in faces of the RC beam.