بررسی رفتار تیرهای مختلط با دهانه‌های بزرگ با نرم‌افزار آباکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

       استفاده از بتن به همراه فولاد در سازه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود رفتار سازه یعنی افزایش مقاومت و شکل‌پذیری، ایفا نماید. در بسیاری از موارد در سازه‌های فولادی که ضوابط شکل پذیری قابل ملاحظه را ارضا نمی‌کنند . تیرهای مختلط فولادی بتنی شامل یک تیر فولادی هستند که بر روی آن بلوک بتنی با استفاده از اتصالات برشی نصب می‌شود. در ساخت و ساز سنتی تیرهای مرکب، بلوک‌های بتنی بدون اتصالات خاص روی تیر فولادی قرار می‌گیرد و توسط آن حمایت می‌شود. از آنجا که در این حالت هیچ اتصالی بین بلوک بتنی و تیر فولادی قرار ندارد، تحت اثر بارهای مختلف، هرکدام به شکل مستقل واکنش عمل می‌کنند. در این تحقیق تیر مختلط با رویی بتنی و تیر فولادی ثابتی را مدل سازی با نرم افزار المان محدود ABAQUS مدل و صحت‌سنجی با مدل آزمایشگاهی انجام یافته  است و در ادامه شش دسته
( میلگرد – اصطکاکی – نبشی – میلگرد L شکل- ناودانی – دو ردیف میلگرد – دو ردیف نبشی ) که تفاوت نمونه‌‍ها فقط در نحوه اتصال بتن به فولاد بوده مدل‌سازی و برای هر شش سری پنج ضخامت متفاوت در نظر گرفته شده و تحقیق گردیده است که در نتیجه مطالب زیر نتیجه‌گیری شده است . افزایش تعداد برشگیرها باعث افزایش مقاومت در تیرهای مرکب می‌شود . با افزایش تعداد برشگیرهای ساده به دو ردیف میزان ده درصد مقاومت نهایی خمشی تیرهای مرکب را افزایش می‌دهد. تاثیر بین برشگیرهای ناودانی و نبشی تفاوت چندانی نشان نمی‌دهد. تاثیر بین برشگیرهای ساده و L شکل در حدود 2 درصد فرق کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Behavior of Compoite Beams Will Long Leagth Large Under Dynamic Loading with Abaqus

نویسندگان [English]

  • negin Esazadeh
  • Amin ghannadi asl
چکیده [English]

The use of concrete in combination with steel in structures can play an important role in improving the structural behavior, ie increase in strength and formability. In many cases, in steel structures that do not meet the considerably shaping criteria.In this study,a solid concrete beam and steady steel beams were modeled using ABAQUS finite element software and verified by a laboratory model. In the following six groups, the difference in specimens was only in the manner of connecting concrete to steel, and for each of the six series, five different thicknesses were considered and investigated,which resulted in the following conclusions. Increasing the number of cutters increases the resistance of composite beams.By increasing the number of simple cut-offs into two rows, 10% of the final bending strength of the composite beams increases.The difference between the studs and the corners is not significantly different.The effect of simple cut-offs and L shapes has been around 2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mixed beams behavior
  • large openings
  • dynamic loading