ارزیابی عملکرد لرزه‏ای حرکت گهواره‌ای و تأثیر آن در کنترل الزامات سیستم‌های دوگانه قاب خمشی و مهاربند ‏همگرای ویژه ‏فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 دانشگاه آزاد خمین گروه کارشناسی ارشد عمران ارشد سازه

چکیده

      امروزه وجود سیستم‌های لرزه‌ای جدید می‌توانند عملکرد بهتری در زلزله داشته و باعث کاهش هزینه و افزایش عملکرد خواهد شد. در این مطالعه سه قاب از سازه‌هایی با 4، 8 و 12 طبقه با کاربری مسکونی و دارای ‏منظمی در پلان و ‏ارتفاع، در منطقه با خطر نسبی زیاد و خاک تیپ دو در نظر گرفته‌شده است. ‏سازه‌ها در نرم‌افزار ‏Sap2000‎‏ برای تحلیل‌های ‏غیرخطی تحت هفت ‏شتاب‌نگاشت حوزه نزدیک مدل مدل‌سازی شده‌اند و با دو حالت با و بدون رعایت بند آیین‏نامه جهت کنترل قاب دوگانه تحلیل‌شده‌اند. ‏بدون رعایت بند آیین‌نامه، در نظر گرفتن حرکت ‏گهواره‌ای در سازه 4، 8 و 12 طبقه باعث کاهش ‏در برش پایه شده، در حالی که جابجایی بام و نیروی ایجاد شده در ستون ‏سازه‌ها افزایش یافته است. حالت ‏گهواره‌ای به‌طور میانگین بیشتر از حالت معمولی انرژی مستهلک کرده است. با رعایت بند آیین‌نامه، در نظر گرفتن حرکت ‏گهواره‌ای در ‏سازه 4 طبقه باعث کاهش در برش پایه شده، جابجایی بام و نیروی ایجاد شده در ‏ستون ‏سازه افزایش یافته است. همچنین مقدار انرژی بیشتری نسبت به عدم رعایت بند ‏آیین‌نامه مستهلک شده ‏است. در نظر گرفتن حرکت گهواره‌ای در سازه 8 و 12 طبقه باعث کاهش در برش پایه شده است. جابجایی ‏بام کاهش یافته و نیروی ایجاد شده در ستون ‏سازه 8 طبقه افزایش داشته است. لذا با توجه به نتایج، در ‏سازه‌های 4 و 12 ‏طبقه رعایت بند آیین‌نامه نتایج بهتری داشته است ولی در سازه 8 طبقه عدم رعایت بند ‏آیین‌نامه ‏نتایج مناسبی داشته است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Seismic Performance of Rocking Motions and its Effects on the Controlling Provisions of Special Steel Moment-resisting‎ Systems Dual with CBF Bracing

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • Ehsan Azizi 2
1 Islamic Azad University, Khomeyn
2 Khomein azad university
چکیده [English]

In this study, 4-, 8-, and 12-Story steel special concentrically braced frame (SCBFs) structures were considered in area with high seismically hazard and soil type II according to Iranian's 2800 code provision. Structures are residential use and have regularity in plane and vertical distribution. Structures were modeled using Sap 2000 software to investigate the effect of self-centering ‎motion under seven near-field earthquakes. All models assumed with and without dual system controlling provisions. The results of this research indicate that without dual system provisions, considering the self-centering ‎motion in ‎4-, 8-, and 12-Story SCBFs‎ reduces base shear of structures in contrast with increasing deformation of top floor and column axial force. In average, the self-centering ‎motion‎ dissipate energy more than fixed base one. With controlling dual system provisions, considering the self-centering ‎motion in ‎4-, 8-, and 12-Story ‎SCBFs‎ reduces base shear of structures, whereas increases deformation of top floor ‎and column axial force. Moreover, in this case of study, energy dissipation are more than with controlling ‎one. Considering the self-centering ‎motion in ‎8-, and 12-Story ‎SCBFs‎ reduces base shear of ‎structures and top floor deformations, meanwhile column axial force‎ was increased. It can be seen that in ‎4-, and 12-Story ‎SCBFs considering code provisions had a better results, whereas in ‎8-Story ‎SCBFs ‎neglecting code provisions was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-centering ‎motion
  • special concentrically braced frame
  • seismic performance
  • near-field earthquake