تحلیل عددی عملکرد قاب‌های مهاربند‌های واگرای مجهز به ورق فولادی در ناحیه تحتاتی تیر پیوند و تیر خارج از پیوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد مراغه

2 مدیر مسئول مجله

چکیده

کشور ایران بدلیل وجود گسل‌های متعدد و اعمال تنش توسط صفحات پوسته مرزی، همواره شاهد رخداد زلزله‌های متعددی در طول سال می‌باشد. بنابراین ارائه‌ی سیستم‌های مقاوم برای پایداری سازه‌ها در برابر نیروهای جانبی از دغدغه‌های اصلی مهندسی عمران در کشور می‌باشد. از سیستم‌های مقاوم جانبی، مدل قاب مهاربند واگرا می‌باشد که با تکیه بر دوران تیر پیوند باعث جذب نیروی زلزله در سازه می‌شود، در‌حالیکه دوران بیش از حد در ناحیه تیر پیوند می‌تواند سطح عملکرد سازه را دچار ضعف گرداند و باعث تشکیل ترک‌هایی قابل توجه در دال بتنی گردد. در تحقیق حاضر مدل نوینی از سیستم مهاربند واگرای مجهز به ورق فولادی در ناحیه تحتانی تیر پیوند و تیر خارج از پیوند ارائه شده است. مدلسازی عددی در نرم‌افزار آباکوس و پروتکل بارگذاری بر مبنای ATC-24 اعمال گردیده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد مکانیابی بهینه ورق‌های فولادی و اعمال آن‌ها در ناحیه تحتانی تیر و تیر خارج از پیوند باعث بهبود عملکرد برشی سیستم مهاربندی در تشکیل مفاصل پلاستیک و افزایش مقاومت برشی و شکل‌پذیری مدل مهاربندی می‌گردد. در نهایت میزان جذب انرژی توسط مدل‌ها در مقایسه با مدل رایج دارای عملکرد مطلوب قابل توجهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Performance of Eccentric Braced Frames Equipped with the Steel Plate in the area Under the link beam and the beam out of the link

نویسندگان [English]

  • Hamid SattarianKarajAbab 1
  • ahmad maleki 2
1 Islamic Azad Uni Maragheh
چکیده [English]

Country of Iran due to the existence of numerous faults and stresses by the borders of the shell,has been witnessing the occurrence of many earthquakes throughout the year. Thus providing resistant systems for structural stability against lateral forces of the main concerns of civil engineering in the country. The lateral resistant systems, Eccentrically Brace frame model, which relying on the rotation of link beam causes the absorption of structural earthquake force, while the excessive rotation of the link beam region can weaken the structural performance level, and makes some significant cracks in the concrete slab. In the present study, a new model of eccentrically brace system equipped with a steel plate in the lower link beam, and the beam out of the links provided. Numerical modeling in Abaqus software and protocol load is applied based on the ATC-24. The results show that the optimal positioning of steel plates and insert its plates in the lower link beam and the beam out of the links cause improve the shear performance of the bracing system in the development plastic hinges And increased shear strength and ductility of the bracing model. Finally, the energy absorption by the models has a significant performance in comparison with the current model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eccentric Braced
  • steel plate
  • link beam
  • Plastic hinge
  • Shear strength