بررسی رفتار حرارتی تیرهای فولادی با اتصال خورجینی با تاکید بر تاثیر مقدار دما و زمان قرارگیری در معرض آتش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

قاب­های دارای اتصال خورجینی یکی از سیستم­های رایج سازه­ای در ایران می­باشد. در این قاب­ها تیرها از طرفین ستون گذشته و هر تیر روی یک نبشی زیرین قرار می‌گیرد. ستون­ها از نوع دوبل تسمه‌دار بوده و در محل اتصال دارای یک ورق نسبتاً بلند می­باشند به طوری که نبشی­های زیرین و بالایی را در خود جای می­دهد. آنچه باعث شده است که این نوع اتصال استفاده فراوانی داشته باشد سرعت بالا و سهولت اجرای قاب­های خورجینی است. مطالعات متعددی نشان داده که در زمان قرارگیری سازه در معرض  آتش مقاومت آن دچار تغییر می‌گردد. بررسی حاضر به منظور بررسی رفتار تیرهای فولادی با اتصالات خورجینی در دما و زمان‌های مختلف است. نخست پس از مطالعات کتابخانه‌ای، صحت سنجی نمونه آزمایشگاهی توسط نرم‌افزار آباکوس، مورد بررسی قرار گرفت. با انجام مراحل کار با داده‌های مطابق داده‌های آزمایشگاهی نتایج حاصل از بررسی عددی با نتایج حاصل از بررسی آزمایشگاهی موجود در مقاله مقایسه گردید و نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که تطابق نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از بررسی عددی دارای درصد اختلافی کمتر از ۱۰ درصد است. به منظور توسعه مدل عددی 17 مدل مختلف با تغییرات دما و زمان قرارگیری تیر در معرض آتش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش دمای حرارت در اتصالات خورجینی باعث کاهش مقاومت ‌نهایی، افزایش میزان خرابی و تغییر شکل در ناحیه اتصال می‌گردد. دیگر نتایج مطالعه نشان داد که هر چه زمان قرارگیری اتصالات خورجینی در معرض آتش بیشتر باشد، مقاومت ‌نهایی کاهش، میزان خرابی افزایش و تغییر شکل سازه بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Thermal Behavior of Steel Beams with khorjini Connection on the Effect of Temperature and Exposure Time of Fire

نویسندگان [English]

  • abas sargholi 1
  • Seyyed Abdulnabi Razavi 2
  • Masoud Abedini 2
1 Master of Science in Civil Engineering-Structural Engineering, Civil Engineering Department, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Abadan Unit, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

      Frames with a Khorjini connections is one of the most commonly used structural systems in Iran. In these frames, the beams are placed on the sides of the pillar and each beams are placed on a lower corridor. The columns are double-skinned and have a relatively long sheet at the Khorjini, so that the lower and upper corners are in place. What makes this type of connection a lot of use is the high speed and ease of execution of sophisticated frames. Several studies have shown that when exposed to the structure, the exposed fire will change its resistance. The purpose of this study is to investigate the behavior of steel beams with Khorjini connections at different temperatures and times. First, after the library studies, the laboratory test was verified by Abacus software. The results of the numerical investigation were compared with the results of the experimental study in the paper, and the results of this comparison showed that the matching of the experimental results and the results of the numerical study with a percentage difference of less than 10 Percentage. In order to develop a numerical model, 17 different models were investigated with temperature variations and exposure time of exposed beams. The results of this study showed that increasing the temperature of the heat in the Khorjini connection reduces the resistance, increases the amount of failure and deformation in the joint area. Other results of the study showed that as the Khorjini connections are exposed to more fire, the resistance will be reduced, the failure rate will increase and the structural deformation will be higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorjini connections
  • steel beam
  • Fire
  • Tangential bonding bearing temperature
  • Tangential connection bearing time
  • Ultimate strength of Khorjini connections