بررسی تاثیر استفاده از میراگر ویسکوز در تراز سقف بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌های بتن آرمه با هسته مقاوم داخلی سیستم لوله در لوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فنی مهندسی،دانشگاه آزاد واحد ارومیه

2 گروه مهندسی عمران واحد ارومیه

چکیده

استفاده از میراگرها به عنوان وسیله‌ای برای مستهلک کردن انرژی ناشی از زلزله یکی ازمطرح‌ترین روشهاست که در این میان میراگر ویسکوز طرفداران بیشتری دارد. مطالعات انجام شده در این تحقیق به منظور بررسی میزان تأثیر میراگرهای ویسکوز در کاهش آسیب پذیری سازه‌های بلند تحت زلزله وهم‌چنین انتخاب حالت بهینه در آرایش این میراگرها درسازه است، بر همین اساس، دو مدل قاب خمشی بتنی با هسته مرکزی با شکل‌پذیری ویژه و با تعداد 26 طبقه توسط نرم‌افزار  SAP2000طراحی شد، سپس تحت پنج رکورد زلزله قرار گرفته‌اند و میزان آسیب پذیری آنها به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بررسی شده است .سپس اقدام به الحاق میراگرها در سازه شده است. برای این کار میراگر ویسکوز به صورت افقی در سازه اختصاص داده شده است و مدلها مجدداً تحت آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل از بررسی سه پارامتر جابه جایی بیشینه بام، برش پایه و کاهش شتاب  سازه، حاکی از کاهش چشم‌گیر این سه پارامتر دارد به نحوی که جابه‌جایی سازه بین 10 الی 25درصد، برش پایه 15 درصد و همچنین شتاب ورودی به سازه در حدود 17 الی 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation Effect of Viscous Damper on the Floor level on Seismic Response at Reinforced Concrete Tall buildings with Internal Resistant Core the Tube in Tube System

نویسندگان [English]

  • sajjad Alizadeh 1
  • ashkan khodabandelou 2
1 Islamic Azad University Urmia Branch Faculty of Engineering Demartment of Civil Engineering
چکیده [English]

Application of dampers as means of attenuation of earthquake energy is one of the most significant approaches and viscose damper is the most popular one. The aim of this paper was to investigate the effect of viscose dampers on decreasing the vulnerability of tall structures at earthquake and selection of the optimal arrangement of dampers in these structures. so, two types of concrete special moment frames with central cores with 26 floors were designed with SAP2000 software. Then, they were applied to five earthquake records and their vulnerabilities were investigated according to non-linear timehistory dynamic analysis. Then, dampers were erected into the structure and modeled. To do so, the dampers were horizontally positioned in the structure and the models were evaluated again using non-linear timehistory dynamic analysis. The results obtained by investigating three parameters of maximum Floor displacement, base shear, and structure Acceleration verified signified decrease in all three parameters. In such a way that the displacement of the structure, between 10 to 25 percent,the base shear 15 percent, as well as the acceleration of the input to the structure, to about 17 to 20 percentage reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • special moment frame
  • viscose damper
  • non-linear timehistory dynamic analysis